Květen

Lávka u Harrachovky, kterou roku 1920 nechal postavit Klub českých turistů. O dva roky později ji poškodily ledy při jarním tání. Roku 1929 musela být přestavěna, avšak roku 1940 ji strhla povodeň. Díky příspěvkům dobrovolných dárců se podařilo následující rok (za okupace) postavit novou lávku z železobetonu. Ta se klene nad řekou dodnes.