Vlevo vstupní pavilon, uprostřed brána a pavilon výstavy čsl. válečnictví, vpravo reklamní a osvětlovací věž, 1929

 
Naposledy upravil: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 11-Feb-2013