Jihočeská výstava v Táboře 1929

Fotografie vystavené na 15. výstavě Muzea Šechtl a Voseček
Prof. Theodor Petřík a architekt Jan Chomutovský, projektanti výstavy, 1929 Jihočeská výstava v Táboře spojená s výstavou čsl. válečnictví 1929 – plán vystaviště Jihočeská výstava v Táboře spojená s výstavou čsl. válečnictví 1929 – stavba

Jihočeská výstava v Táboře spojená s výstavou čsl. válečnictví 1929 – stavba Jihočeská výstava v Táboře spojená s výstavou čsl. válečnictví 1929 – stavba Jihočeská výstava v Táboře spojená s výstavou čsl. válečnictví 1929 – stavba

Jihočeská výstava v Táboře spojená s výstavou čsl. válečnictví 1929 – celkový pohled Jihočeská výstava v Táboře spojená s výstavou čsl. válečnictví 1929 – celkový pohled Jihočeská výstava v Táboře spojená s výstavou čsl. válečnictví 1929 – celkový pohled

Jihočeská výstava v Táboře 1929 – Hlavní prostranství s růžovou zahradou Jihočeská výstava v Táboře 1929 – Vstupní brána do výstaviště Vlevo vstupní pavilon, uprostřed brána a pavilon výstavy čsl. válečnictví, vpravo reklamní a osvětlovací věž, 1929

Výstava čsl. válečnictví, pavilon MNO, 1929 Jihočeská výstava v Táboře 1929 – brána do expozice zemědělství Jihočeská výstava v Táboře 1929 – expozice zemědělství

Jihočeská výstava v Táboře 1929 – expozice zemědělství Výstava čsl. válečnictví, 1929 Jihočeská výstava v Táboře 1929 – Průchod vstupním pavilonem do expozice zahradnictvi

Výstavní stánek – Masarykova liga proti tuberkulose, 1929 Výstavní stánek – Karel Knypl, hračky, 1929 Výstavní stánek – Eternit, 1929

Výstavní stánek – Bratří Krchové, Elektrotechnická továrna, 1929 Jihočeská výstava v Táboře 1929 – Hlavní restaurace Jihočeská výstava v Táboře 1929 – restaurace Aero Pelhřimov

Jihočeská výstava v Táboře 1929 –Plzeňská Restaurace Litografická pohlednice ilustruje barevnost pavilonů Jihočeská výstava v Táboře 1929 –kavárna dobročinného ženského spolku „Zora“

Výstavní stánek – mlékárna, 1929 Výstavní stánek – Spořtelna, navrhl sochař J. V. Dušek, 1929 Reliéf od sochaře J. V. Duška propagující záložnu

Sjezd novinářů před zahájením výstavy (na snímku starosta Soumar, J. Chomutovský, A. Kroupa, mistr R. Lauda a další) Sjezd Čsl. národní demokracie, 11. srpna 1929 (Joža Konečný, Josef Gutwald, MuDr. Rychetník, p. Charvátová, p. Konečná, p. Charvát, prof. Adolf Kroupa) zleva: náměstek starosty J. Šáda, radní F. Trejbal, náměstek J. Gutwald, A. Kroupa, E. Beneš, J. Konečný, Irma Kroupová s dětmi Irmou, Věrou a Jiřím, arch J. Chomutovský, starosta V. Soumar, vyslanec Štrimpl, paní Hana Benešová, L. Malý, L. Vojta.

Pavilon MNO – skupina 250 účinkujících živé šachové partie na téma „Bitva u Zborova”, 6. 7. 1929 Výstavní pavilon po vichřici, 4. července 1929 Výstavní pavilon po vichřici, 4. července 1929

Návštěva prezidenta T. G. Masaryka na výstavě, 30. června 1929 (italský legionář; Antonín Chmel; poslanec Křemen; okr. Hejtman Dr. Ladislav Vojta; premiér Fr. Udržal – protektor výstavy; tajemník prezidentské kanceláře; div. gen. S. Čeček; prezident T.G. Masaryk; místní důstojník, ruský legionář, důstojník fr. legie Vosátka; italský legionář) Návštěva prezidenta T. G. Masaryka na výstavě, 30. června 1929 Návštěva prezidenta T. G. Masaryka na výstavě, 30. června 1929

Radiový přenosový vůz Telefunken, který přenášel projev Prezidenta T. G. Masaryka Děvenky vítající prezidenta T.G. Masaryka, 30. 6. 1929 Sjezd Auto-moto klubu, 1929

Jordán, 1929 Sjezd republikánské strany čs. venkova – Selská jízda, 29. 6. 1929 Sjezd republikánské strany čs. venkova – Selská jízda na Žižkově náměstí, 29. 6. 1929

Sjezd republikánské strany čs. Venkova, 29. 6. 1929 Sjezd řezníků a uzenářů, 1929 Spolek hasičů, fotografie pro výstavu 1929

„Vzpomínka na Táborskou výstavu 1929 v Grand Hotelu“ v Čínském stylu