Výstavní stánek – Masarykova liga proti tuberkulose, 1929