Výstavní stánek – Spořtelna, navrhl sochař J. V. Dušek, 1929