zleva: náměstek starosty J. Šáda, radní F. Trejbal, náměstek J. Gutwald, A. Kroupa, E. Beneš, J. Konečný, Irma Kroupová s dětmi Irmou, Věrou a Jiřím, arch J. Chomutovský, starosta V. Soumar, vyslanec Štrimpl, paní Hana Benešová, L. Malý, L. Vojta.