Prev Photo Photo Photo Photo Prev Prev

1939–45: Cvičení Kuratoria v Táboře

“ — Devátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.


Kodak Nitrate 30 políček

Kuratorium byla politická organizace založená za protektorátu českými nacisty.