Prev Photo Photo Photo Photo Prev Prev

1939–45: Známky okupace v Táboře

“ — Devátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.


políček

Josef Jindřich pořídil během okupace několik kinofilmů zaznamenávajících proměny města – ulice před zavedením německých nápisů a po nich, hroby na Novém židovském hřbitově před jeho zrušením a další.

Z těchto zajímavých dokumentárních snímků vybíráme jen několik.

  1. Fotografie sochy Antonína Švehly před zemědělskou školou pořízená krátce před jejím odstraněním.
  2. Stejné náměstí po odstranění pomníku.
  3. Německé značení na Křižíkově náměstí po poražení Lípy svobody před budovou gymnázia.
  4. Kulečník v Německém domě (Deutscher Haus), dnes opět Masarykově domě, s obrazem Adolfa Hitlera (vpravo).