Digital archive of Studios

memorial to Žižka, by Strachovský,

Š&V Digital Archive Cities and villages Tábor Old Town Square of Jan Žižka from Trocnov Statue of Jan Žižka from Trocnov
memorial to Žižka, by Strachovský,
memorial to Žižka, by Strachovský,

Preview of image prepared for print ( , Image type: deska0100-pohlednice.psd PSD 2728x1967=>1200x865+0+0 DirectClass 8-bit 1.930u 0:03)

memorial to Žižka, by Strachovský,  Táborská Pivnice,černý ležák,pivo,Karel Ctibor(Czech)      Fotografii stejné skupiny z jiného úhlu otiskl časopis Světozor, 19... group, skupiny, Tábor, Jan Žižka z Trocnova, Ctibor house

ID:
desky/deska0100
Order print from this photograph
Name:
memorial to Žižka, by Strachovský,
Description:
itemprop=description>

Czech description:
Fotografii stejné skupiny z jiného úhlu otiskl časopis Světozor, 1907. Jedná se o výlet Pražské inteligence.
Děkujeme Mgr. Evě Černohorské za určení.

Text článku:

SJEZD VOLNÉ MYŠLENKY (str. 1154. a 1155.), pořádaný v Praze ve dnech 8. až 12. září t.r., byl opravdu váženým shromážděním, kde mnoho dobrého a záslužného bylo řečeno řečníky,
zastupujícími různé národnosti. Kdyby nic jiného nebylo tímto kongressem bývalo vykonáno, než to, že i u nás upozorněny byly široké vrstvy veřejnosti na ušlechtilé snažení volných myslitelů a krásné cíle této snahy, dosti bylo tim učiněno. V tomto listě měli jsme již příležitost podrobněji označiti význam sdružení Volné Myšlenky, jež i u nás, zdá se, počíná býti nejen pochopena, ale i vědomě propagována lidmi vynikajícího významu kulturního (prof. dr. Krejčí, spisovatel F. V. Krejčí, dr. Scheiner, dr. V. Bouček a j.) a tím najisto získá i šíře důvěry ve své poslání. Dnes jen několika obrázky ještě doplňujeme zprávy o tomto významném mezinárodním kongressu, na kterých zobrazeni jsou ve skupinách zvláště vynikající kongressovi hosté z ciziny, a pak obrázek z výletu kongressistů do Tábora, kde vzdán byl uctivý hold památce Husově a Žižkově.

Please help us to identify who is on the photograph.

Year:
Large glass plate negatives has been in use in the years 1880-1950.
Help us exactly date this photograph,please!
Author:
(no closer identification)
Keywords:
group, skupiny, Tábor, Jan Žižka z Trocnova, Ctibor house
Material:
negative13x18
Categories:
Statue of Jan Žižka from Trocnov
Texts on the photo:
Táborská Pivnice,černý ležák,pivo,Karel Ctibor
Location:

This is automatically generated preview from raw scan. The quality of automatically generated previews might vary. The images are scanned in 16-bit depth and high resolution and it is possible to tune them, retouch the scratches and make details. See the galeries.
memorial to Žižka, by Strachovský,
memorial to Žižka, by Strachovský,

Preview of image prepared for print ( , Image type: deska0100-ninja-orezretus1.jp2 JP2 2728x1967=>1200x865+0+0 DirectClass 8-bit 2.080u 0:03)

logo


Email us, if you have some additional informations about the photograph or if you are interested in the other use of the photograph.

All rights reserved, the copyright owner is © Marie Michaela Šechtlová. Photo archive is maintained by Jan Hubička