Digital archive of Studios

Czech name: Jan Žižka z Trocnova

Š&V Digital Archive Cities and villages Tábor Old Town Square of Jan Žižka from Trocnov
Jan Žižka z Trocnova (in Czech), keywords: Jan Žižka z Trocnova, Tábor (Czech) Fotografie pravděpodobně k příležitosti odhalení pomníku   Kašna z r. 15... Jan Žižka z Trocnova, Tábor
ID:
desky/deska3343
Order print from this photograph
Name:
Czech name: Jan Žižka z Trocnova
Description:
itemprop=description>

Czech description: Fotografie pravděpodobně k příležitosti odhalení pomníku


Kašna z r. 1567 a stojánek na vodu na hlavním táborském náměstí dokládají
mnoha set letou péči obce a obyvatel o vodu, která nebyla v centru města - díky jeho
poloze na vysokém ostrohu nad Lužnicí a Tismenickým potokem - dosažitelná běžným
způsobem, např. vykopáním studní na spodní vodu. V nejstarších dobách to bylo
nahrazováno hloubením studní na povrchovou vodu (tzv. cisteren) či zřizováním
protipožárních a zásobních nádrží. Od konce 15. století zajišťoval přívod vody do města
nově vybudovaný Jordán, odkud se voda dostávala přes hradby po překonání výšky 32 m
do vodárenské věže a odtud do sedmi povrchových kašen. O rozvodech vody po městě
v následujících obdobích vypovídají zbytky vodovodního potrubí v podobě dřevěných
vrtaných rour, spojovaných železnými pásovými objímkami.

Please help us to identify who is on the photograph and date it.

Year:

Help us exactly date this photograph,please!
Author:
(no closer identification)
Keywords:
Jan Žižka z Trocnova, Tábor
Material:
negative13x18
Categories:
Square of Jan Žižka from Trocnov
Texts on the photo:
Location:
350

This is automatically generated preview from raw scan. The quality of automatically generated previews might vary. The images are scanned in 16-bit depth and high resolution and it is possible to tune them, retouch the scratches and make details. See the galeries.

logo


Email us, if you have some additional informations about the photograph or if you are interested in the other use of the photograph.

All rights reserved, the copyright owner is © Marie Michaela Šechtlová. Photo archive is maintained by Jan Hubička