Digital archive of Studios

Czech name: Znak Mrzenů z Kozího mlýna

Š&V Digital Archive Photodocumentation
Znak Mrzenů z Kozího mlýna (in Czech), keywords: heraldika, emblem, Mrzena, Kozí mlýn (Czech) Znak Mrzenů z Kozího mlýna u Tábora. Přesné datum vzniku falza je rok 17... heraldika, emblem, Mrzena, Kozí mlýn
ID:
desky/deska5310
Order print from this photograph
Name:
Czech name: Znak Mrzenů z Kozího mlýna
Description:
itemprop=description>

Czech description: Znak Mrzenů z Kozího mlýna u Tábora. Přesné datum vzniku falza je rok 1795-1800, kdy se narodil v Rozkoši u Střižovic můj pra pra děd František, tedy i vznik šlechtického predikátu von.
Tyto i jemu podobné erby byste nalezli v mnoha mlýnech Mrzenů v Táborské či Bechyňské vrchnosti.Jak to začalo. V roce 1783 a to 1. března koupil měšťan Tábora Jan Vojtěch Mrzena na Horním Lipovsku na Vltavě v Dražickém panství mlýn.Vedle něho stála a pracovala papírna. Po jeho smrti převzal mlýn Jan Pavel Tomáš
Ten se narodil 22.3.1757 ve mlýně Prádlo nedaleko Bechyně.14.6.1879 se oženil s dcerou z místní papírny Terezií Holubovou. Jan Pavel Tomáš musel vyplatit otcovský podíl svým sourozencům. Neměl dost financí a tak mlýn pronajal a odstěhoval se na mlýn Rozkoš.tam se manželům narodili 3 synové v letech 1791 - 1795. Mlynáři se podle vzpomínek Antonína Mrzeny vedlo dobře, ale svými hostinami a pijatikami vše promarnil.Podle Antonína Mrzeny byl veselý, ale málo uvážlivý, nebo trumbera, který nepřemýšlel.Jeho společníci mu namluvili, že mu zajistí predikát po jakémsi doktorovi Solovi z Německa a nakreslili mu i znak. Na veselici se musel zúčastnit i pan farář, který predikát vepsal do matriky k jeho jménu i jménu manželky a dětí.Tak to šlo se šlechtictvím až do 19.11.1911, kdy Karel Mrzena účetní hotelu Bílá Husa v Praze napsal dotaz na ministerstvo vnitra ve Vídni, zda smí i on užívat šlechtické označení jako jeho příbuzní. Následné vyšetřování, které trvalo až do roku1917. Výsledkem bylo nařízení z 15.7.1917 provést kontrolu matrik a predikát vymazat. Ale asi to nebylo provedeno důsledně, protože moje bába a její sestra měli zapsáno v křestních listech šlechtičny.Strýc Miroslava Mrzeny

Year:

Help us exactly date this photograph,please!
Author:
(no closer identification)
Keywords:
heraldika, emblem, Mrzena, Kozí mlýn
Material:
negative18x24
Categories:
Photodocumentation
Texts on the photo:
Location:

This is automatically generated preview from raw scan. The quality of automatically generated previews might vary. The images are scanned in 16-bit depth and high resolution and it is possible to tune them, retouch the scratches and make details. See the galeries.

logo


Email us, if you have some additional informations about the photograph or if you are interested in the other use of the photograph.

All rights reserved, the copyright owner is © Marie Michaela Šechtlová. Photo archive is maintained by Jan Hubička