Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: Hylačka tower