Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: Unknown house