Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: Cover: Kotnov Castle, with Lída Šechtlová, c 1917