Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: House of miller Václav Kvěch, #52, Radniční square, after 1905