Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: View of the city