Fred Payne Clatworthy (1875 – 1953)

“ — 20. výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.

 

Vykopávky u Mesa Verde.


Autochrom 17,8 × 12,7 cm,

Vedle indiánské keramiky je částečně mumifikované dětské tělíčko. V sestavení tohoto zátiší je něco perverzního a morbidního a zároveň komického. Pozůstatky dítěte jsou vystavené se stejnou lhostejností jako výtvory dávné civilizace.

Vlastník originálu: Další využití digitální reprodukce je možné jen s písemným souhlasem vlastníka fotografie
Autor: