Americký Autochrom

“ — 20. výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.

 

„Dánští panovníci. 17. 6. 1907“.


Autochrom 9 × 12 cm,

Portrét dánského krále Frederika VIII a královny Louisy byl vyfotografován 17. června 1907 na ministerstvu zahraničních věcí v Paříži a publikovaný v časopise L’llustration 29. června 1907. Je to první otištěná barevná fotografie. 22. června 1907 anoncoval časopis L’llustration: „Všechny noviny informovaly o tom, že dánský královský pár byl v pondělí ráno, před odjezdem, vyfotografován v barvě pro Illustration. Den před tím atašé ministerstva M. Maurice Herbette předvedl královi a královně v jejich apartmá na Quai d’Orsay skvělou barevnou fotografii od našeho novináře Léona Gimpela. Potěšeni tímto prvním barevným portrétem královský pár formálně uznal tento objev francouzských vynálezců pánů Lumiérů. Jejich barevný portrét byl pořízen na schodišti ministerstva zahraničních věcí. Originál portrétu doručí francouzská ambasáda do Kodaně a kopii publikujeme v příštím čísle časopisu“

U portrétu otištěného 29. června 1907 bylo uvedeno: „toto je portrét, který byl vytištěn během deseti dnů v 92 000 kopiích. Každý kdo má povědomí o umění tisku musí uznat, že je to absolutní husarský kousek.“

Vlastník originálu: Další využití digitální reprodukce je možné jen s písemným souhlasem vlastníka fotografie

Bukinista na Quai de la Seine a Notre Dame, řeka Seina.


Autochrom,

Neúnavný a inovativní fotograf, Léon Gimpel, experimentoval s noční fotografií a perspektivou a tvořil autoportréty v zakřiveném zrcadle. Nejpozoruhodnější je jeho průkopnická práce v barevné fotografii. V roce 1904 se setkal s bratry Lumièry. V roce 1907 zorganizoval veřejné předvedení Autochromu v prostorách časopisu L’Illustration. Kvůli dlouhé expozici fotografoval především zátiší a krajiny. Ve spolupráci s kolegou Fernandem Monpillardem upravil desky pro „momentní“ barevnou fotografii. Díky tomu byl jediný, kdo úspěšně zachytil v barvě scény z každodenního života v období nazývaném „la Belle Époque“ (francouzsky „krásné časy“, 1890 – 1914).

Vlastník originálu: Další využití digitální reprodukce je možné jen s písemným souhlasem vlastníka fotografie
Autor: