Sergej Michajlovič Prokudin-Gorskij: Výběr z cyklu »Krásy Ruska v přírodních barvách« — barevné fotografie z let 1905–1916

Pátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.

 

Buchara

Buchara, více než 2000 let staré město na Hedvábné stezce, má dnes přibližně 230 tisíc obyvatel většinou Tádžiků mluvících persky a je jedním z hlavních center íránské kultury. Bucharská architektura a umění jsou základem perské historie a centrum města s množstvím mešit a madras (muslimských škol) je dnes památkou UNESCO. Koncem 19.  století byla ve měste postavena transkaspická magistrála, kterou s největší pravděpodobností použil i Prokudin-Gorskij a v letech 1906 a 1911 zde pořídil mnořství fotografií.
 

Въезд во дворец эмира в Старой Бухаре.

Vchod do emírova paláce ve Staré Buchaře.


Ark (persky „Pevnost“) byla vystavěna na tomto místě už 400 př. n. l. Během své dlouhé historie však byla několikrát zbořena. Dnešní pevnost pochází ze 17. – 20. století. 789 metrů dlouhá hradba chrání prostor 3.9 hektaru, kde stojí hlavní paláce a mešity města. Poslední velká devastace proběhla roku 1920, kdy rudá armáda pevnost bombardovala. Emír vzdal plány na vybudování armády a uprchl do Afganistánu. V letech 1921 – 1922 byla část pevnosti zrekonstruována a přetvořena na muzeum. Na fotografii je západní brána postavená roku 1741 perským carem Nodir Šachem, která je zároveň mešitou. Vlevo od vchodu visí kožený bič – symbol emírovy moci.

Library of Congress, Prints and Photographs Division, , LC-DIG-prokc-21871. Digital color rendering by Jan Hubička based on color composite by Blaise Agüera y Arcas.

Священный колодезь внутри двора в Богоэддине.

Svatá studna na dvoře madrassy Bogoeddin. Bukhara.


Library of Congress, Prints and Photographs Division, , LC-DIG-prokc-21869. Digital color rendering by Jan Hubička based on color composite by Blaise Agüera y Arcas.

Часовой у дворца и старинные пушки.

Hlídka u paláce a starší kanóny. Bukhara.


Library of Congress, Prints and Photographs Division, , LC-DIG-prokc-21872. Digital color rendering by Jan Hubička based on color composite by Blaise Agüera y Arcas.

Аист (Этюд в Бухаре).

Čáp (studie v Buchaře).


Čápi jsou pro lidi žijící v historicko-geografické oblasti Turkestánu ve střední Asii tradičním symbolem štěstí. Sedí ve svých hnízdech na hradbách paláců, a tak je možné je vidět na dalších fotografiích bucharských chrámů. (Oblast Turkestánu dnes zahrnuje Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán).

Library of Congress, Prints and Photographs Division, , LC-DIG-ppmsc-03956. Digital color rendering by Walter Frankhauser.


Эмир Бухарский.

Emír Buchary.


Poslední emír Buchary, Mohamed Alim Chán (1880 – 1944), velebně pózuje pro svůj portrét pořízený roku 1911 krátce po jeho nástupu k moci. Jako vládce autonomního státu (na mapě) v islámské střední Asii emír předsedal vnitřním záležitostem emirátu jako absolutní monarcha i přes to, že od poloviny 19. století Buchara byla podřízeným státem Ruské říše. Roku 1920 (po založení Sovětského svazu) emír uprchl do Afgánistánu, kde zemřel roku 1944.

Library of Congress, Prints and Photographs Division, , LC-DIG-ppmsc-03959. Digital color rendering by Walter Frankhauser.


В загородном дворце Эмира Бухарского.

Ve venkovském paláci emíra Buchary.


Alim Chán podobně jako jeho otec neměl rád život ve městě a tak brzo po nástupu k moci odešel do paláce Širbudun, který je s největší pravděpodobností na fotografii. Roku 1913 se emír přestěhoval do nové secesní vily.

Library of Congress, Prints and Photographs Division, , LC-DIG-prokc-21900. Digital color rendering by Jan Hubička based on color composite by Blaise Agüera y Arcas.

Бухарский чиновник.

Bucharský úředník.


Library of Congress, Prints and Photographs Division, , LC-DIG-ppmsc-04653. Digital color rendering by Walter Frankhauser.


Куш-Бегги (Министр внутренних дел).

Kuš-Beggi (Ministr vnitra). Buchara.


Kuš-Beggi není (jak by se zdálo z původního popisu fotografie) jméno bucharského ministra vnitra. Je pravděpodobně zkomoleninou slova „kušbegi“, titulu pro druhého nejvyššího bucharského úředníka.

Library of Congress, Prints and Photographs Division, , LC-DIG-prokc-21863. Digital color rendering by Jan Hubička based on color composite by Blaise Agüera y Arcas.

Неизвестно. В альбомах нет отпечатка.

Název neznámý (fotografie není v albu).


Věznice („zindan“) ve střední Asii s vězni dívajícími se skrz mříže. Dozorce s ruskou ručnicí a bajonetem je oblečen v ruské uniformě a holínkách. „Zindan“ je slovo označující v kurdštině, turečtině, tatarštině, kirgizštině, čečenštině a dalších jazycích tradiční středoasijské vězení. Jedná se o hlubokou jámu zakrytou prkny nebo mříží. Dodnes se takové věznice staví například v domech čečenských zbohatlíků.

Library of Congress, Prints and Photographs Division, , LC-DIG-ppmsc-04416. Digital color rendering by Walter Frankhauser.


Неизвестно. В альбомах нет отпечатка.

Název neznámý (fotografie není v albu).


Dva vězni v okovech. Buchara.

Library of Congress, Prints and Photographs Division, , LC-DIG-ppmsc-03969. Digital color rendering by Walter Frankhauser.


Všechny fotografie z Buchary
Prohledávání archívu Prokudina-Gorského v Kongresové knihovně USA