Digital archive of Studios

History of Tábor on the diapositives

Š&V Digital Archive Cities and villages Tábor History of Tábor on the diapositives

6. - Kozí Hrádek (jižní strana) (in Czech), keywords: Kozí Hrádek

1. - pohled na Mladou Vožici (in Czech), keywords: pohled, Mladá Vožice 4. Jubilejní cesta na Kozí Hrádek (in Czech), keywords: Kozí Hrádek 6. - Kozí Hrádek (jižní strana) (in Czech), keywords: Kozí Hrádek 7. - Kozí Hrádek. Vnitř. palác věže (in Czech), keywords: Goaty castle
keywords: pohled, Mladá Vožice
Czech name: 1. - pohled na Mladou Vožici
keywords: Kozí Hrádek
Czech name: 4. Jubilejní cesta na Kozí Hrádek
keywords: Kozí Hrádek
Czech name: 6. - Kozí Hrádek (jižní strana)
keywords: Goaty castle
Czech name: 7. - Kozí Hrádek. Vnitř. palác věže
8. - Husova síň na radnici II. (in Czech), keywords: Tábor, town hall 10. - Tábor a okolí (in Czech), keywords: mapa, Tábor 12. - Husova síň na Radnici II. (in Czech), keywords: Tábor, town hall, Jan Hus 12. - Tábor - stará vodárenská věž (in Czech), keywords: Tábor, water tower
keywords: Tábor, town hall
Czech name: 8. - Husova síň na radnici II.
keywords: mapa, Tábor
Czech name: 10. - Tábor a okolí
keywords: Tábor, town hall, Jan Hus
Czech name: 12. - Husova síň na Radnici II.
keywords: Tábor, water tower
Czech name: 12. - Tábor - stará vodárenská věž
13. - Husova síň na radnici III. (in Czech), keywords: Tábor, Radnice, Jan Hus 14. - Ústí Sezimovo (in Czech), keywords: Sezimovo Ústí 20. -  far. kostel v Pohnání (in Czech), keywords: kostel  v Pohnání 22. - Janov u Mladé Vožice (in Czech), keywords: village, Ústějovská kaplička, Matěj z Janova
keywords: Tábor, Radnice, Jan Hus
Czech name: 13. - Husova síň na radnici III.
keywords: Sezimovo Ústí
Czech name: 14. - Ústí Sezimovo
keywords: kostel v Pohnání
Czech name: 20. - far. kostel v Pohnání
keywords: village, Ústějovská kaplička, Matěj z Janova
Czech name: 22. - Janov u Mladé Vožice
22. A - výstava výšivek (in Czech), keywords: exposition 23. - Kostel Šebířov (in Czech), keywords: kostel Šebířov 23. - České denáry na Zelené u Choustníka (in Czech), keywords: Zelená u Choustníka, denár 24. České denáry na Zelené u Choustníku (in Czech), keywords: denár, Choustník
keywords: exposition
Czech name: 22. A - výstava výšivek
keywords: kostel Šebířov
Czech name: 23. - Kostel Šebířov
keywords: Zelená u Choustníka, denár
Czech name: 23. - České denáry na Zelené u Choustníka
keywords: denár, Choustník
Czech name: 24. České denáry na Zelené u Choustníku
26. - Lužnice nad mlýnem Pokorných (Vilová čtvrť),Hoffmannova vila, Brdlíkův mlýn, v pozadí Černý leknín, uprostřed žlutá vila Julinka, foceno od Kloko (in Czech), keywords: Tábor, Lužnice, Pokorný, mill, villa 28. - Špitálský kostelík (in Czech), keywords: Tábor, hospital chapel 29. - Prví škola na Táboře z dob husit (in Czech), keywords: Tábor, school, husits 32. - Zbytek starkých hradeb v Růžové ulici (in Czech), keywords: Tábor, hradby, Ružová ulice
keywords: Tábor, Lužnice, Pokorný, mill, villa
Czech name: 26. - Lužnice nad mlýnem Pokorných (Vilová čtvrť),Hoffmannova vila, Brdlíkův mlýn, v pozadí Černý leknín, uprostřed žlutá vila Julinka, foceno od Kloko
keywords: Tábor, hospital chapel
Czech name: 28. - Špitálský kostelík
keywords: Tábor, school, husits
Czech name: 29. - Prví škola na Táboře z dob husit
keywords: Tábor, hradby, Ružová ulice
Czech name: 32. - Zbytek starkých hradeb v Růžové ulici
36. - Krypta pod Klášter. kostelem (in Czech), keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi 37. - Plán opevnění Tábora (in Czech), keywords: Tábor, opevnění 38. - Krypta pod Klašterním kostelem (náhrobky) (in Czech), keywords: krypta, Náměstí Mikuláše z Husi 39. - Dveře v domě Guttmannově (in Czech), keywords: doors, Guttmann
keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi
Czech name: 36. - Krypta pod Klášter. kostelem
keywords: Tábor, opevnění
Czech name: 37. - Plán opevnění Tábora
keywords: krypta, Náměstí Mikuláše z Husi
Czech name: 38. - Krypta pod Klašterním kostelem (náhrobky)
keywords: doors, Guttmann
Czech name: 39. - Dveře v domě Guttmannově
41. - Nová brána - plán (in Czech), keywords: Tábor, Prague gate 44. - Stárkův dům se sgrafity (in Czech), keywords: Tábor, Prague street, Stárkův dům, sgrafita 51. - Hačaperek - zbytek řeznické bašty (in Czech), keywords: Tábor, Hačaperek, bastion 52. - Zbytek Řeznické bašty - nyní altán na Hoča... (in Czech), keywords: Tábor, Řeznická bašta
keywords: Tábor, Prague gate
Czech name: 41. - Nová brána - plán
keywords: Tábor, Prague street, Stárkův dům, sgrafita
Czech name: 44. - Stárkův dům se sgrafity
keywords: Tábor, Hačaperek, bastion
Czech name: 51. - Hačaperek - zbytek řeznické bašty
keywords: Tábor, Řeznická bašta
Czech name: 52. - Zbytek Řeznické bašty - nyní altán na Hoča...
53. - Parkány v místech, kde stávala Řeznická bašta (in Czech), keywords: Tábor, Parkány, Řeznická bašta 56. - Řeznická bašta a soukenické prkány (in Czech), keywords: Tábor, Řeznická bašta 56. - Pražská brána v době bourání (in Czech), keywords: Tábor, Prague gate 57. - Plán opevnění husits. Tábora (in Czech), keywords: Tábor
keywords: Tábor, Parkány, Řeznická bašta
Czech name: 53. - Parkány v místech, kde stávala Řeznická bašta
keywords: Tábor, Řeznická bašta
Czech name: 56. - Řeznická bašta a soukenické prkány
keywords: Tábor, Prague gate
Czech name: 56. - Pražská brána v době bourání
keywords: Tábor
Czech name: 57. - Plán opevnění husits. Tábora
57. - Krypta pod Klášterním kostelem (in Czech), keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi, krypta 60. - Bašta, zeď a míste pro střelbu u Střelnice (in Czech), keywords: Tábor, bastion, shooting range 66. - Kašnička v místě 67. - Bašta u vodárny (krejčí Pěchota) (in Czech), keywords: Tábor, bastion, Pěchota
keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi, krypta
Czech name: 57. - Krypta pod Klášterním kostelem
keywords: Tábor, bastion, shooting range
Czech name: 60. - Bašta, zeď a míste pro střelbu u Střelnice
keywords: Tábor, Prague street, Zeman, Hladík
Czech name: 66. - Kašnička v místě "na louži" (Zeman,Hladík)
keywords: Tábor, bastion, Pěchota
Czech name: 67. - Bašta u vodárny (krejčí Pěchota)
67. - Nová vodárna (in Czech), keywords: Tábor 70. - Vodopád Táborský (in Czech), keywords: Tábor, waterfall 73. - Most jordánký u vodopádu (in Czech), keywords: Jordán, bridge, waterfall 74. - Barokový dům - obýval nejstarší vodák (in Czech), keywords: Tábor, baroko, house, vodák
keywords: Tábor
Czech name: 67. - Nová vodárna
keywords: Tábor, waterfall
Czech name: 70. - Vodopád Táborský
keywords: Jordán, bridge, waterfall
Czech name: 73. - Most jordánký u vodopádu
keywords: Tábor, baroko, house, vodák
Czech name: 74. - Barokový dům - obýval nejstarší vodák
75. - Pohled přes Jordán k reálce (in Czech), keywords: Tábor, Jordán 77. - Willenbergův pohled z r. 1614 (in Czech), keywords: Tábor 80. - Obležení Tábora r. 1648 - situační plán (in Czech), keywords: Tábora, bojiště 81. - Pohled na Tábor se strany, kde Wuterberg útočil (in Czech), keywords: Tábor, whole
keywords: Tábor, Jordán
Czech name: 75. - Pohled přes Jordán k reálce
keywords: Tábor
Czech name: 77. - Willenbergův pohled z r. 1614
keywords: Tábora, bojiště
Czech name: 80. - Obležení Tábora r. 1648 - situační plán
keywords: Tábor, whole
Czech name: 81. - Pohled na Tábor se strany, kde Wuterberg útočil
81. - Starý dům v křížkově ulici. V pozadí. V pozadí tzv. 83. - Kašna na Masarykově náměstí (in Czech), keywords: Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 85. - Krypta pod klášterem... (in Czech), keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi, krypta, cloister 99. - Pohled na Tábor od severu (in Czech), keywords: Tábor, whole
keywords: Tábor, Křížkova ulice
Czech name: 81. - Starý dům v křížkově ulici. V pozadí. V pozadí tzv. "rustak?"
keywords: Tábor, náměstí Mikuláše z Husi
Czech name: 83. - Kašna na Masarykově náměstí
keywords: Tábor, Náměstí Mikuláše z Husi, krypta, cloister
Czech name: 85. - Krypta pod klášterem...
keywords: Tábor, whole
Czech name: 99. - Pohled na Tábor od severu
101. - Čtvercová bastička v Růžové ulici (in Czech), keywords: Tábor, Růžová ulice, bastion 104. - Nynější pivovar měšť. (in Czech), keywords: Tábor, brewery 105. - Nádvoří v pivovaře (Kotnovská věž) (in Czech), keywords: Tábor, brewery, Kotnov 109. - Starý hrad na straně k Lužnici (in Czech), keywords: Tábor, Kotnov
keywords: Tábor, Růžová ulice, bastion
Czech name: 101. - Čtvercová bastička v Růžové ulici
keywords: Tábor, brewery
Czech name: 104. - Nynější pivovar měšť.
keywords: Tábor, brewery, Kotnov
Czech name: 105. - Nádvoří v pivovaře (Kotnovská věž)
keywords: Tábor, Kotnov
Czech name: 109. - Starý hrad na straně k Lužnici
109. - Zemská vyšší hospodářská škola, bývalá akademie (in Czech), keywords: Tábor, hospodářská škola 114. Plán hradu (in Czech), keywords: Kotnov 115. - místo kde stávala šatlava u hradu (in Czech), keywords: Tábor, šatlava, castle, brewery 117. - Starý brod přes Lužnici (in Czech), keywords: Lužnice, brod, Tábor
keywords: Tábor, hospodářská škola
Czech name: 109. - Zemská vyšší hospodářská škola, bývalá akademie
keywords: Kotnov
Czech name: 114. Plán hradu
keywords: Tábor, šatlava, castle, brewery
Czech name: 115. - místo kde stávala šatlava u hradu
keywords: Lužnice, brod, Tábor
Czech name: 117. - Starý brod přes Lužnici
118. - Zbytky druhé hradní věže (in Czech), keywords: Tábor, tower, Kotnov 126. - Tábořiště Klokotské (kalvarie) (in Czech), keywords: Tábořiště, Klokoty 127. - 128. - Převoz na Lužnici od vily p. Boukalovy (in Czech), keywords: Tábor, Lužnice, převoz
keywords: Tábor, tower, Kotnov
Czech name: 118. - Zbytky druhé hradní věže
keywords: Tábořiště, Klokoty
Czech name: 126. - Tábořiště Klokotské (kalvarie)
keywords: Tábor, Klokoty, pramen
Czech name: 127. - "Dobrá voda" za klokoty
keywords: Tábor, Lužnice, převoz
Czech name: 128. - Převoz na Lužnici od vily p. Boukalovy
128. - Převoz přes Lužnici od vily p. Broukalovy (in Czech), keywords: Lužnice, Tábor, převoz 129. - Převoz z druhé strany (in Czech), keywords: Lužnice, Tábor, prevoz 131. - Ostroh, na němž Tábor rozložen.  Pohled od Řep. bašty a Soukenických rámů (in Czech), keywords: Tábor, whole 132. - Luž. údolí - Mlýn Kobo. (in Czech), keywords: mill, Lužnice
keywords: Lužnice, Tábor, převoz
Czech name: 128. - Převoz přes Lužnici od vily p. Broukalovy
keywords: Lužnice, Tábor, prevoz
Czech name: 129. - Převoz z druhé strany
keywords: Tábor, whole
Czech name: 131. - Ostroh, na němž Tábor rozložen. Pohled od Řep. bašty a Soukenických rámů
keywords: mill, Lužnice
Czech name: 132. - Luž. údolí - Mlýn Kobo.
132. - Pohled na Tábor od Vendulákových lázní (in Czech), keywords: Tábor 133. Koželuhy Táborské (in Czech), keywords: koželuh, Tábor, pohled, synagogue 138. - Rozhledna na Hýlačce (in Czech), keywords: Hýlačka, Tábor, look-out tower 138. - Bašta, turist (in Czech), keywords: Lužnice, bastion, turistický klub
keywords: Tábor
Czech name: 132. - Pohled na Tábor od Vendulákových lázní
keywords: koželuh, Tábor, pohled, synagogue
Czech name: 133. Koželuhy Táborské
keywords: Hýlačka, Tábor, look-out tower
Czech name: 138. - Rozhledna na Hýlačce
keywords: Lužnice, bastion, turistický klub
Czech name: 138. - Bašta, turist
145. - Kotnov se hřbitovem (in Czech), keywords: Tábor, whole 149. - Údolí Lužnice (in Czech), keywords: Lužnice, turismus 150. - Hrubešův mlýn (in Czech), keywords: mill, Tábor, Hrubeš 151. - Lužnické údolí: Mlýn Papírna (in Czech), keywords: Lužnice, mill, papírna
keywords: Tábor, whole
Czech name: 145. - Kotnov se hřbitovem
keywords: Lužnice, turismus
Czech name: 149. - Údolí Lužnice
keywords: mill, Tábor, Hrubeš
Czech name: 150. - Hrubešův mlýn
keywords: Lužnice, mill, papírna
Czech name: 151. - Lužnické údolí: Mlýn Papírna
154. - Chata Zátiší (in Czech), keywords: Chata, Tábor, turistický klub 155. - Restaurace 159. - Pohled na cestě do Příběnic (in Czech), keywords: Příběnice 161. - Restaurace
keywords: Chata, Tábor, turistický klub
Czech name: 154. - Chata Zátiší
keywords: Příběnice
Czech name: 155. - Restaurace "U příběnického hradu"
keywords: Příběnice
Czech name: 159. - Pohled na cestě do Příběnic
keywords: Příběnice, castle
Czech name: 161. - Restaurace "U hradu Příběnického"
162. - Zříceniny Příběnice (in Czech), keywords: Příběnice 168. - Zříceniny Dobronic u Tábora (in Czech), keywords: Dobronice, castle 169. - A. - Třída Čsl Legií (in Czech), keywords: ulice 9. května, Tábor 169. - Fontána v Riegrových sadech (in Czech), keywords: Tábor
keywords: Příběnice
Czech name: 162. - Zříceniny Příběnice
keywords: Dobronice, castle
Czech name: 168. - Zříceniny Dobronic u Tábora
keywords: ulice 9. května, Tábor
Czech name: 169. - A. - Třída Čsl Legií
keywords: Tábor
Czech name: 169. - Fontána v Riegrových sadech
169. - B. - Sokolovna v Táboře (in Czech), keywords: Tábor, Sokolovna 169. - D. - U spořitelny města Tábora (in Czech), keywords: Tábor, savings-bank, ulice 9. května 171. - Pletárna firmy Ješ a Wágner, býv. kasárna a tabáková továrna (in Czech), keywords: Tábor, Ješ a Wágner, kasárna, tobacco factory 172. - Tábor: Třída čsl. legií (in Czech), keywords: Tábor, ulice 9. května
keywords: Tábor, Sokolovna
Czech name: 169. - B. - Sokolovna v Táboře
keywords: Tábor, savings-bank, ulice 9. května
Czech name: 169. - D. - U spořitelny města Tábora
keywords: Tábor, Ješ a Wágner, kasárna, tobacco factory
Czech name: 171. - Pletárna firmy Ješ a Wágner, býv. kasárna a tabáková továrna
keywords: Tábor, ulice 9. května
Czech name: 172. - Tábor: Třída čsl. legií
172. - Na Vrtačkách (in Czech), keywords: Tábor, Na Vrtačkách 179 - Koželužská ulice (in Czech), keywords: Tábor, Koželužská ulice 185. - Pohled z Parkánů u Hradební ulice u synagogy (in Czech), keywords: Tábor, Parkána 192. - Zbytky opevnění v Růžové ulici (in Czech), keywords: Tábor, Růžová ulice
keywords: Tábor, Na Vrtačkách
Czech name: 172. - Na Vrtačkách
keywords: Tábor, Koželužská ulice
Czech name: 179 - Koželužská ulice
keywords: Tábor, Parkána
Czech name: 185. - Pohled z Parkánů u Hradební ulice u synagogy
keywords: Tábor, Růžová ulice
Czech name: 192. - Zbytky opevnění v Růžové ulici
192. - Tábor pod Ptákem (in Czech), keywords: Tábor 196. - Dům Ctiborův s kameným stolem (in Czech), keywords: Tábor, square, Karel Ctibor 198. - B - Sloupová síň ze sklepu pod Formankou (in Czech), keywords: cellar 198. - Staré sklepení na Táboře, čp. 50 (in Czech), keywords: Tábor, cellar, reproduction
keywords: Tábor
Czech name: 192. - Tábor pod Ptákem
keywords: Tábor, square, Karel Ctibor
Czech name: 196. - Dům Ctiborův s kameným stolem
keywords: cellar
Czech name: 198. - B - Sloupová síň ze sklepu pod Formankou
keywords: Tábor, cellar, reproduction
Czech name: 198. - Staré sklepení na Táboře, čp. 50
202. - vnitřek průchodícího domu na náměsti Žižky (in Czech), keywords: pavlač, square, Tábor 203. - Jižní část náměstí (in Czech), keywords: Tábor, square 204. - B. - Dům někdy Pytlův (Aus Cabal) (in Czech), keywords: Tábor, square 204. - Pražská ulice, Dům Plodkův (in Czech), keywords: Tábor, Pražská Ulice, Plodek
keywords: pavlač, square, Tábor
Czech name: 202. - vnitřek průchodícího domu na náměsti Žižky
keywords: Tábor, square
Czech name: 203. - Jižní část náměstí
keywords: Tábor, square
Czech name: 204. - B. - Dům někdy Pytlův (Aus Cabal)
keywords: Tábor, Pražská Ulice, Plodek
Czech name: 204. - Pražská ulice, Dům Plodkův
206. - Kostel Presbytář (in Czech), keywords: Tábor, church, presbytář 206. - A. - Žižkův pomník od Strachovkého (na náměstí) (in Czech), keywords: Tábor, Žižka, square 207. - Tábor, Kostel, loď (in Czech), keywords: Tábor, church 209. - Jihozápadní část náměstí (in Czech), keywords: Tábor, square
keywords: Tábor, church, presbytář
Czech name: 206. - Kostel Presbytář
1900
keywords: Tábor, Žižka, square
Czech name: 206. - A. - Žižkův pomník od Strachovkého (na náměstí)
keywords: Tábor, church
Czech name: 207. - Tábor, Kostel, loď
keywords: Tábor, square
Czech name: 209. - Jihozápadní část náměstí
210. - Dům Skochův na náměstí (in Czech), keywords: Tábor, square, Skoch 214. - Radniční věž s kominickým podloubí (in Czech), keywords: Tábor, podloubí 216. - Dvůr v radnici (vchod do hořejšího paláce) (in Czech), keywords: Tábor, town hall, dvůr 218. - G. - Radniční palác po rekonstukci (in Czech), keywords: Tábor, Radnice, Žižka, Myslbek
keywords: Tábor, square, Skoch
Czech name: 210. - Dům Skochův na náměstí
keywords: Tábor, podloubí
Czech name: 214. - Radniční věž s kominickým podloubí
keywords: Tábor, town hall, dvůr
Czech name: 216. - Dvůr v radnici (vchod do hořejšího paláce)
keywords: Tábor, Radnice, Žižka, Myslbek
Czech name: 218. - G. - Radniční palác po rekonstukci
218. - Hořejší mansardy - palác - v radnici (in Czech), keywords: Tábor, Radnice, Niklas 220. - Hlava Žižkovy sestry Anežky (in Czech), keywords: Žižka 221. - Dům Čadilův - bývalá věznice za radnicí (in Czech), keywords: Tábor, Čadil, house 222. - Portál nyní důchod. úřadu (in Czech), keywords: Tábor, portál, důchodový úřad
keywords: Tábor, Radnice, Niklas
Czech name: 218. - Hořejší mansardy - palác - v radnici
keywords: Žižka
Czech name: 220. - Hlava Žižkovy sestry Anežky
keywords: Tábor, Čadil, house
Czech name: 221. - Dům Čadilův - bývalá věznice za radnicí
keywords: Tábor, portál, důchodový úřad
Czech name: 222. - Portál nyní důchod. úřadu
223. - A. - Žižkova síň (in Czech), keywords: Tábor, musem, Žižka, interier 223. - C. - Žižkova síň (in Czech), keywords: Tábor, musem, town hall, interier, Žižka 223. - C. - Vnitžek bývalé zbrojnice v muzeu, nyní Žižkova síň (in Czech), keywords: Tábor, musem, Žižka, zbrojnice, town hall 223. - D. - Žižkova síň (in Czech), keywords: Tábor, town hall, Žižka, musem
keywords: Tábor, musem, Žižka, interier
Czech name: 223. - A. - Žižkova síň
keywords: Tábor, musem, town hall, interier, Žižka
Czech name: 223. - C. - Žižkova síň
keywords: Tábor, musem, Žižka, zbrojnice, town hall
Czech name: 223. - C. - Vnitžek bývalé zbrojnice v muzeu, nyní Žižkova síň
keywords: Tábor, town hall, Žižka, musem
Czech name: 223. - D. - Žižkova síň
223. - B. - Žižkova síň (in Czech), keywords: interier, Tábor, Žižka 224. - Model Tábora jako pevnosti (in Czech), keywords: Tábor, model 225. - Tábor husitský a dnešní - plán (in Czech), keywords: Tábor 226. - Vnitřek Muzea (in Czech), keywords: musem
keywords: interier, Tábor, Žižka
Czech name: 223. - B. - Žižkova síň
keywords: Tábor, model
Czech name: 224. - Model Tábora jako pevnosti
keywords: Tábor
Czech name: 225. - Tábor husitský a dnešní - plán
keywords: musem
Czech name: 226. - Vnitřek Muzea
227. -dům č.p. 391  (in Czech), keywords: Hoffmannova vila, Tábor, České kvarteto 230. - Vnitřek muzea (in Czech), keywords: Tábor, muzem, interier 231. - Blatka - dívka (in Czech), keywords: garb, blata, girl 232. - Dívka Blatka II. (in Czech), keywords: garb, Blata
keywords: Hoffmannova vila, Tábor, České kvarteto
Czech name: 227. -dům č.p. 391
keywords: Tábor, muzem, interier
Czech name: 230. - Vnitřek muzea
keywords: garb, blata, girl
Czech name: 231. - Blatka - dívka
keywords: garb, Blata
Czech name: 232. - Dívka Blatka II.
236. - Blatská nevěsta v vínku a žena (in Czech), keywords: garb, Blata 239. - Kozácka dívka v holubičce (in Czech), keywords: garb, garb from Tábor, holubička 240. - Kozácká nevěsta s holubičkou (in Czech), keywords: garb, holubička, bride, Tábor, garb from Tábor 242. - Kozácká nevěsta a ženich (in Czech), keywords: garb, Tábor, garb from Tábor
keywords: garb, Blata
Czech name: 236. - Blatská nevěsta v vínku a žena
keywords: garb, garb from Tábor, holubička
Czech name: 239. - Kozácka dívka v holubičce
keywords: garb, holubička, bride, Tábor, garb from Tábor
Czech name: 240. - Kozácká nevěsta s holubičkou
keywords: garb, Tábor, garb from Tábor
Czech name: 242. - Kozácká nevěsta a ženich
245. - ... žena a dívka (in Czech), keywords: garb 256. - Žižkova sín v muzeu Tábrském (in Czech), keywords: Tábor, Žižka, musem 306. - Táborský starý hřbitov s nejstarším kostelíkem (nynější stav) (in Czech), keywords: Tábor, graveyard 314. - Pohled na Tábor z cesty do Pintovky (u Veselých) (in Czech), keywords: Tábor, whole
keywords: garb
Czech name: 245. - ... žena a dívka
keywords: Tábor, Žižka, musem
Czech name: 256. - Žižkova sín v muzeu Tábrském
keywords: Tábor, graveyard
Czech name: 306. - Táborský starý hřbitov s nejstarším kostelíkem (nynější stav)
keywords: Tábor, whole
Czech name: 314. - Pohled na Tábor z cesty do Pintovky (u Veselých)
346. - Nynější náměstí Táborské (in Czech), keywords: Tábor, square Družstevní Lihovar (in Czech), keywords: Lihovar Asi družstevní lihovar (in Czech), keywords: Lihovar Lihovar (in Czech), keywords: Lihovar
keywords: Tábor, square
Czech name: 346. - Nynější náměstí Táborské
keywords: Lihovar
Czech name: Družstevní Lihovar
keywords: Lihovar
Czech name: Asi družstevní lihovar
keywords: Lihovar
Czech name: Lihovar
Sklad sladu? (in Czech), keywords: interier Vchod do Pacové hory (in Czech), keywords: Pacová hora Růžová ul.: místo kde r. 1744 učiněn M. Ter průzor (in Czech), keywords: Tábor, street Hlavy (in Czech), keywords: hlava, town hall
keywords: interier
Czech name: Sklad sladu?
keywords: Pacová hora
Czech name: Vchod do Pacové hory
keywords: Tábor, street
Czech name: Růžová ul.: místo kde r. 1744 učiněn M. Ter průzor
keywords: hlava, town hall
Czech name: Hlavy
Práce (in Czech), keywords: familly Tábor od severu - městské sady (in Czech), keywords: Tábor, park, whole
keywords: familly
Czech name: Práce
keywords: Tábor, park, whole
Czech name: Tábor od severu - městské sady
 

As at 2024-07-07 the Šechtl & Voseček digital archive currently contains 34842 records.

Unfortunately, we are unable to deliver a full English-language version of the archive at the moment, but we hope that we have translated enough of the captions to make the archive useful for English-speaking visitors. There is also a more complete Czech version of the page (click on Czech flag on the top of page). Depending on the preferred language configuration of your Internet browser, the Czech language version might appear as default.

Please Email us if you have any additional information about any of the photographs, or if you are interested in copying, or in any other way using, any of these photographs. The photographs are protected by copyright of Marie Michaela Šechtlová.