Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: July: Čelkovice Spa on left bank of Lužnice River, c 1900