Digitální archiv

Tabla

Š&V Digitální archiv Tabla

@Portréty - záložna 1922
@Portréty - spořitelna
@Portréty a postavy učitelů

tamburaši

tamburaši Tablo Kroužek mládenců Bahýnko v Táboře Tablo, možná zemědělská škola Tablo IV g 1906
tamburaši
1897
Tablo Kroužek mládenců Bahýnko v TábořeTablo, možná zemědělská škola
1892
Tablo IV g 1906
1906
Spolek divadelních ochotníků v Táboře 1922 až 1927 Abiturienty Zemské vyšší hospodářské školy v Táboře gymnázium tablo IV C s podpisy
Spolek divadelních ochotníků v Táboře 1922 až 1927
1927
Abiturienty Zemské vyšší hospodářské školy v Táboře
1924
gymnázium
1914
tablo IV C s podpisy
Tablo Marie druhá část tablo Marie Šechtlové abiturienti učitelského ústavu v Soběslavi Tablo Reálného gymnázia 1938-47
Tablo Marie druhá část
1947
tablo Marie Šechtlové
1947
abiturienti učitelského ústavu v Soběslavi
1920
Tablo Reálného gymnázia 1938-47
1947
gymnázia své nezapomeň nepřátele okresní záložna hospodářská tablo řezníků
gymnázia
1914
své nezapomeň nepřáteleokresní záložna hospodářská
1938
tablo řezníků
1940
tablo spořitelny IV. VŠV Absolventi odborné pilařské školy v Táboře 46-47 Školní tablo
tablo spořitelny
1922
IV. VŠVAbsolventi odborné pilařské školy v Táboře 46-47
1947
Školní tablo
1919
Československá obec legionářská, Tábor Abitur. C.K. vyšší reálky v Táboře  "VIII.G. 1896" - podllad zmačkaný papír, rostliný motiv, 27 poprsí "A.G.T 1913", 29 poprsí, 2 foto - pohled na Tábor od Čelkovic, budova gymnásia (dnes 1. ZŠ Tábor)
Československá obec legionářská, TáborAbitur. C.K. vyšší reálky v Táboře
1911
"VIII.G. 1896" - podllad zmačkaný papír, rostliný motiv, 27 poprsí
1896
"A.G.T 1913", 29 poprsí, 2 foto - pohled na Tábor od Čelkovic, budova gymnásia (dnes 1. ZŠ Tábor)
1913
- "VIII.G. Tábor 1909-1910", 27 poprsí, logo "A.R.T . 1916-17" - 33 poprsí (6 uniforma, 1 dívka) logo "VIII.G" - 1894 podklad zmačkaný papír, rostliny - 27 poprsí "abiturienti 1901" - 27 poprsí
- "VIII.G. Tábor 1909-1910", 27 poprsí, logo
1910
"A.R.T . 1916-17" - 33 poprsí (6 uniforma, 1 dívka) logo
1917
"VIII.G" - 1894 podklad zmačkaný papír, rostliny - 27 poprsí"abiturienti 1901" - 27 poprsí
1901
"A.R.T" 1917-1918, foto školy, 12 učitelů, 20 studentů, (8 uniforma, 4 dívky), logo "A.G.T" 1917-1918, foto školy, 12 učitelů, 20 studentů, (8 uniforma, 4 dívky), logo Abiturienti C.K. reálky - 1915 - 11 učitelů + 27 studentů, rámeček Tablo - A.G.T 1917 - 10 učitelů, logo, 22 studentů (10 v uniformě)
"A.R.T" 1917-1918, foto školy, 12 učitelů, 20 studentů, (8 uniforma, 4 dívky), logo"A.G.T" 1917-1918, foto školy, 12 učitelů, 20 studentů, (8 uniforma, 4 dívky), logo
1918
Abiturienti C.K. reálky - 1915 - 11 učitelů + 27 studentů, rámeček
1915
Tablo - A.G.T 1917 - 10 učitelů, logo, 22 studentů (10 v uniformě)
Tablo - "A.R.T" 1914-1915, pohled na město, pohled na průčelí Reálky Tábor - 12 učitelů, 22 studentů, papírový rámeček tablo - secesní ozdoba, 23 poprsí "CBO" 1907 - Tablo 33 poprsí "Abiturienti C.K. Vyš. gymnásia v Pelhřimově", 1912, 21 poprsí, logo ateliéru Pelhřimov
Tablo - "A.R.T" 1914-1915, pohled na město, pohled na průčelí Reálky Tábor - 12 učitelů, 22 studentů, papírový rámeček
1915
tablo - secesní ozdoba, 23 poprsí"CBO" 1907 - Tablo 33 poprsí
1907
"Abiturienti C.K. Vyš. gymnásia v Pelhřimově", 1912, 21 poprsí, logo ateliéru Pelhřimov
1912
Tablo: Komenský na slavnostně zdob. sloupu - mužská postava s dítětem, květinová výzdoba - 45 portrétů Soběslav - Tablo - 1914,39 portrétů, logo Tablo, rámeček - rostlinný  motiv, 1904, VII.G. 40 portrétů Tablo: 1983 - 1895 - oválné rámečky, 38 poprsí
Tablo: Komenský na slavnostně zdob. sloupu - mužská postava s dítětem, květinová výzdoba - 45 portrétů
1901
Soběslav - Tablo - 1914,39 portrétů, logo
1914
Tablo, rámeček - rostlinný motiv, 1904, VII.G. 40 portrétů
1904
Tablo: 1983 - 1895 - oválné rámečky, 38 poprsí
1895
Tablo "A.U.Ú.S 1918" - abiturienti - 30 poprsí, logo Tablo - abiturienti 1900 - 32 obrázků, logo  Tablo "A.T.R 1919-1920" - rámeček, 50 poprsí Abiturienti c.k. gymn. Pelhřiov - 1906/07 - květ. výzdoba, 29 poprsí, logo ateliéru Pelhřimov, plíseň
Tablo "A.U.Ú.S 1918" - abiturienti - 30 poprsí, logo
1918
Tablo - abiturienti 1900 - 32 obrázků, logo
1900
Tablo "A.T.R 1919-1920" - rámeček, 50 poprsí
1920
Abiturienti c.k. gymn. Pelhřiov - 1906/07 - květ. výzdoba, 29 poprsí, logo ateliéru Pelhřimov, plíseň
1907
Tablo - uprostřed postavy: Fortuna + Spravedlnost a postavy (děti + klečící postava), učitel + 42 studentů se jménem v dolní částo portrtrétu logo AGT 1916 - tablo - 13 mužů + 25 studentů (z toho 4 ženy) Absolventi Vyš. zem. Hosp. ústavu v Táboře 1901 (30 poprsí, květinová a rostlinná výzdoba), na každém portrétu dole logo VII Reálka v Táboře, 1914, 11 prof. 27 studentů, 2 ženy, průčelí budovy ulomen růžek
Tablo - uprostřed postavy: Fortuna + Spravedlnost a postavy (děti + klečící postava), učitel + 42 studentů se jménem v dolní částo portrtrétu logoAGT 1916 - tablo - 13 mužů + 25 studentů (z toho 4 ženy)Absolventi Vyš. zem. Hosp. ústavu v Táboře 1901 (30 poprsí, květinová a rostlinná výzdoba), na každém portrétu dole logo
1901
VII Reálka v Táboře, 1914, 11 prof. 27 studentů, 2 ženy, průčelí budovy ulomen růžek
1914
Tablo se jmenovkami (12 poprsí) - Guttmann, Rudolf, Ctibor, Cikhart, Setunský, Kotrbelec, Krch, Tvrzník, Zeiss, Guttmann, Zeman, Marek Ženská škola průmyslová v Táboře, 1910-1911, 28 poprsí (logo) Tablo - Posadovský, Glanz, Kučera, Kos, Koloc,Wurm A.G.P. - 15 poprsí, 1913, (logo)
Tablo se jmenovkami (12 poprsí) - Guttmann, Rudolf, Ctibor, Cikhart, Setunský, Kotrbelec, Krch, Tvrzník, Zeiss, Guttmann, Zeman, MarekŽenská škola průmyslová v Táboře, 1910-1911, 28 poprsí (logo)
1911
Tablo - Posadovský, Glanz, Kučera, Kos, Koloc,WurmA.G.P. - 15 poprsí, 1913, (logo)
1913
Tablo - VII. Reálka Tábor, 1913, čelní foto budovy, 9 starších mužů, 4 dívky, 26 chlapců (rámeček) Tablo - výzdoba růž, J. A. Komenský na podstavci, 1901, (loga: K. Košta, Kolář, Soběslav) Tablo - abiturienti c.k. vyš. gymnasium Pelhřimov, 1911, 11 prof. 11 stud První absolventky kursu pro vychovatelky v Táboře 1909-1910, prasklé sklo
Tablo - VII. Reálka Tábor, 1913, čelní foto budovy, 9 starších mužů, 4 dívky, 26 chlapců (rámeček)
1913
Tablo - výzdoba růž, J. A. Komenský na podstavci, 1901, (loga: K. Košta, Kolář, Soběslav)
1901
Tablo - abiturienti c.k. vyš. gymnasium Pelhřimov, 1911, 11 prof. 11 stud
1911
První absolventky kursu pro vychovatelky v Táboře 1909-1910, prasklé sklo
1910
Abiturienti c.k. vyš. reálky v Táboře 1910-1911, 42 poprsí (logo) neznámé školy, 1907 (logo ateliéru) První absolventky pokračovacího kursu pro ženské ruční práce v Táboře, 1909, 35 postav, žlutá deska, poškozená c.k. Reálka Tábor, VII.B. 1909-1910. (logo), ulomen levý roh
Abiturienti c.k. vyš. reálky v Táboře 1910-1911, 42 poprsí (logo)
1911
neznámé školy, 1907 (logo ateliéru)
1907
První absolventky pokračovacího kursu pro ženské ruční práce v Táboře, 1909, 35 postav, žlutá deska, poškozená
1909
c.k. Reálka Tábor, VII.B. 1909-1910. (logo), ulomen levý roh
1910
abiturienti c.k. gymnasia v Pelhřimově, 1909, 23 poprsí (logo), prasklá deska abiturienti c.k. vyš. gymnasia v Pelhřimově, 1907-1908, 30 poprsí (logo Spolek divadelních ochotníků Žirovnice, 1894-1908, 45 poprsí (logo) Spolek Svíčka
abiturienti c.k. gymnasia v Pelhřimově, 1909, 23 poprsí (logo), prasklá deska
1909
abiturienti c.k. vyš. gymnasia v Pelhřimově, 1907-1908, 30 poprsí (logo
1908
Spolek divadelních ochotníků Žirovnice, 1894-1908, 45 poprsí (logo)Spolek Svíčka
1910
Ředitelství a správní výbor záložny v Žirovnici, 1909, jmenovky, čelní pohled na budovu VII.g 1910 Pelhřimov, 18 poprsí Tablo - abiturienti gymnasia v Táboře, 1883 s profesorem Meisnarem. Tablo - abiturienti (vyš. hosp. školy?) 1883/4, symboly zeměď. Výroby, stroje a nářadí,
Ředitelství a správní výbor záložny v Žirovnici, 1909, jmenovky, čelní pohled na budovuVII.g 1910 Pelhřimov, 18 poprsí
1910
Tablo - abiturienti gymnasia v Táboře, 1883 s profesorem Meisnarem.
1883
Tablo - abiturienti (vyš. hosp. školy?) 1883/4, symboly zeměď. Výroby, stroje a nářadí,
1884
Tablo - muži (anonymní) Tablo - první posluchači zem. Střední hospodářské školy v Tábřa 1920 Tablo - 23 mužů 1912 A.G.T. 1912 - 29 mužů
Tablo - muži (anonymní)Tablo - první posluchači zem. Střední hospodářské školy v Tábřa 1920
1920
Tablo - 23 mužů 1912
1912
A.G.T. 1912 - 29 mužů
1912
VII. Reálka Tábor, 1912, 32 mužů (logo) Tablo hospodářských posluchačů - 1889 učitelský ústav Soběslav 1902, poprsí se jmény Abiturienti vyš. Zem. hosp. ústavu 1890-1892 - 37 poprsí
VII. Reálka Tábor, 1912, 32 mužů (logo)
1912
Tablo hospodářských posluchačů - 1889
1889
učitelský ústav Soběslav 1902, poprsí se jményAbiturienti vyš. Zem. hosp. ústavu 1890-1892 - 37 poprsí
1892
Abiturienti vyš. Zem. hosp. ústavu 1887-1889 Abiturienti Reálného gymnasia v Táboře 1888 Pelhřimov - C. K. vyš. gymnasia 1906/07 abiturienti  1900
Abiturienti vyš. Zem. hosp. ústavu 1887-1889
1889
Abiturienti Reálného gymnasia v Táboře 1888Pelhřimov - C. K. vyš. gymnasia 1906/07
1907
abiturienti 1900
1900
absolventi zem. Vyš hospod. ústavu 1897 16 poprsí - muži 1907-1908 - vedle poprsí studentů a profesorou jsou ve spodní části 2 pohledy na Tábor ,
absolventi zem. Vyš hospod. ústavu 189716 poprsí - muži1907-1908 - vedle poprsí studentů a profesorou jsou ve spodní části 2 pohledy na Tábor ,
1908
Tablo: Svému zasloužílému starostovi věnuje okresní zastupitelstvo 1875 - Tábor - 1900 Tablo - Výbor prvního spolku vysloužilců 20.8. 1906 (12 mužů) tablo
Tablo: Svému zasloužílému starostovi věnuje okresní zastupitelstvo
1907
1875 - Tábor - 1900
1900
Tablo - Výbor prvního spolku vysloužilců 20.8. 1906 (12 mužů)
1906
tablo
1902
gymnázium gymnázium  gymnázium zimní hospodářská škola v Táboře
gymnázium
1919
gymnázium
1920
gymnázium
1920
zimní hospodářská škola v Táboře
1919
Pelhřimov gymnázium gymnázium Pelhřimov gymnázium Pelhřimov abiturienti gymnázia Pelhřimov
Pelhřimov gymnázium
1922
gymnázium Pelhřimov
1923
gymnázium Pelhřimovabiturienti gymnázia Pelhřimov
tablo tablo tablo, abiturienti zemské vyšší hospodářské školy v Táboře tablo, představenstvo, dozorčí rada a úřednictvo rolnického družstva v Pelhřimově
tablotablotablo, abiturienti zemské vyšší hospodářské školy v Tábořetablo, představenstvo, dozorčí rada a úřednictvo rolnického družstva v Pelhřimově
1926
tablo abiturientů st. učitelského ústavu v Soběslavi tablo ART tablo ATG tablo,Večerní obchodní škola
tablo abiturientů st. učitelského ústavu v Soběslavi
1924
tablo ART
1924
tablo ATG
1924
tablo,Večerní obchodní škola
1924
Portréty profesorů, Křížek Tablo abiturienti Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře Tablo abiturienti St. učitelského ústavu v Soběslavi Tablo abiturienti st. real. gymnasia v Pelhřimově
Portréty profesorů, KřížekTablo abiturienti Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře
1924
Tablo abiturienti St. učitelského ústavu v Soběslavi
1924
Tablo abiturienti st. real. gymnasia v Pelhřimově
1924
Tablo 27.12. 1854-1924 Tablo ATR Tablo, první abiturienti Zemské vyšší  školy hospodářské v Táboře Tablo
Tablo 27.12. 1854-1924
1924
Tablo ATR
1925
Tablo, první abiturienti Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře
1923
Tablo
Tablo 27.12. 1854-1924 Tablo, členové výboru spořitelny města Tábora Pelhřimov, skupina A.G.P. Tablo řecko-římského zápasu
Tablo 27.12. 1854-1924
1924
Tablo, členové výboru spořitelny města TáboraPelhřimov, skupina A.G.P.
1917
Tablo řecko-římského zápasu
Tablo řecko-římského zápasu - vítěz celostátní soutěže 60 narozeniny,Matoušek? Tablo 1884, reprodukce Tablo
Tablo řecko-římského zápasu - vítěz celostátní soutěže
1929
60 narozeniny,Matoušek?
1924
Tablo 1884, reprodukce
1884
Tablo
1924
Divadelní ochotníci města Tábora 1869 tablo  I gym.Praha XII Slovenská Československá akademie obchodní Praha Reslova 8 Československá akademie obchodní Praha Reslova 8
Divadelní ochotníci města Tábora 1869
1869
tablo I gym.Praha XII Slovenská
1940
Československá akademie obchodní Praha Reslova 8
1940
Československá akademie obchodní Praha Reslova 8
1940
Československá akademie obchodní Praha Reslova 8 tablo VIII B.G.Londýnská tablo VIII B.G.Londýnská Praha,výstaviště
Československá akademie obchodní Praha Reslova 8
1940
tablo VIII B.G.Londýnská
1940
tablo VIII B.G.Londýnská
1940
Praha,výstaviště
tablo I gym. .Praha XII Slovenská tablo I gym.Praha XII Slovenská Pelhřimov
tablo I gym. .Praha XII Slovenskátablo I gym.Praha XII SlovenskáPelhřimov
1905
 

Archiv byl naposled obnoven 07.07. 2024 a obsahuje 34842 záznamů

Napište nám, víte-li nějaké informace o fotografiích, nebo máte-li zájem o reprodukce či jiné využití fotografií. Práva vlastní Marie Michaela Šechtlová. Správce fotobanky Jan Hubička.