Digital archive of Studios

Tableauxs

Š&V Digital Archive Tableauxs

@Portraits and figures from záložna 1922
@Portraits and figures from spořitelna
@Portraits and figures of teachers

tamburaši (in Czech), keywords: tamburaši

tamburaši (in Czech), keywords: tamburaši Tablo Kroužek mládenců Bahýnko v Táboře (in Czech), keywords: tablo Tablo, možná zemědělská škola (in Czech), keywords: tablo Tablo IV g 1906  (in Czech), keywords: tablo, Vycpálek
keywords: tamburaši
Czech name: tamburaši
1897
keywords: tablo
Czech name: Tablo Kroužek mládenců Bahýnko v Táboře
keywords: tablo
Czech name: Tablo, možná zemědělská škola
1892
keywords: tablo, Vycpálek
Czech name: Tablo IV g 1906
1906
Spolek divadelních ochotníků v Táboře 1922 až 1927 (in Czech), keywords: group, spolek divadelních ochotníků v Táboře 1922 až 1927, theatre Bohuslávek family tablo IV C s podpisy (in Czech), keywords: portrait Tablo Marie druhá část (in Czech), keywords: Šechtl
keywords: group, spolek divadelních ochotníků v Táboře 1922 až 1927, theatre
Czech name: Spolek divadelních ochotníků v Táboře 1922 až 1927
1927
Bohuslávek family
1914
keywords: portrait
Czech name: tablo IV C s podpisy
keywords: Šechtl
Czech name: Tablo Marie druhá část
1947
tablo Marie Šechtlové (in Czech), keywords: Šechtl abiturienti učitelského ústavu v Soběslavi (in Czech), keywords: Soběslav, učitelský ústav, tablo Tablo Reálného gymnázia 1938-47 (in Czech), keywords: tablo Bohuslávek family
keywords: Šechtl
Czech name: tablo Marie Šechtlové
1947
keywords: Soběslav, učitelský ústav, tablo
Czech name: abiturienti učitelského ústavu v Soběslavi
1920
keywords: tablo
Czech name: Tablo Reálného gymnázia 1938-47
1947
Bohuslávek family
1914
své nezapomeň nepřátele (in Czech), keywords: portrait okresní záložna hospodářská (in Czech), keywords: tablo tablo řezníků (in Czech), keywords: portrait tablo spořitelny (in Czech), keywords: tablo
keywords: portrait
Czech name: své nezapomeň nepřátele
keywords: tablo
Czech name: okresní záložna hospodářská
1938
keywords: portrait
Czech name: tablo řezníků
1940
keywords: tablo
Czech name: tablo spořitelny
1922
IV. VŠV (in Czech), keywords: tablo Absolventi odborné pilařské školy v Táboře 46-47 (in Czech), keywords: tablo Školní tablo (in Czech), keywords: familly, Václav Zeman, group, Klokoty, Grunt v Klokotech Československá obec legionářská, Tábor (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo
Czech name: IV. VŠV
keywords: tablo
Czech name: Absolventi odborné pilařské školy v Táboře 46-47
1947
keywords: familly, Václav Zeman, group, Klokoty, Grunt v Klokotech
Czech name: Školní tablo
1919
keywords: tablo
Czech name: Československá obec legionářská, Tábor
Abitur. C.K. vyšší reálky v Táboře (in Czech), keywords: Edvard Beneš, president  -
keywords: Edvard Beneš, president
Czech name: Abitur. C.K. vyšší reálky v Táboře
1911
keywords: tablo
Czech name: "VIII.G. 1896" - podllad zmačkaný papír, rostliný motiv, 27 poprsí
1896
keywords: tablo
Czech name: "A.G.T 1913", 29 poprsí, 2 foto - pohled na Tábor od Čelkovic, budova gymnásia (dnes 1. ZŠ Tábor)
1913
keywords: tablo
Czech name: - "VIII.G. Tábor 1909-1910", 27 poprsí, logo
1910
keywords: tablo
Czech name: "A.R.T . 1916-17" - 33 poprsí (6 uniforma, 1 dívka) logo
1917
keywords: tablo
Czech name: "VIII.G" - 1894 podklad zmačkaný papír, rostliny - 27 poprsí
keywords: tablo
Czech name: "abiturienti 1901" - 27 poprsí
1901
keywords: tablo
Czech name: "A.R.T" 1917-1918, foto školy, 12 učitelů, 20 studentů, (8 uniforma, 4 dívky), logo
Abiturienti C.K. reálky - 1915 - 11 učitelů + 27 studentů, rámeček (in Czech), keywords: tablo Tablo - A.G.T 1917 - 10 učitelů, logo, 22 studentů (10 v uniformě) (in Czech), keywords: tablo Tablo -
keywords: tablo
Czech name: "A.G.T" 1917-1918, foto školy, 12 učitelů, 20 studentů, (8 uniforma, 4 dívky), logo
1918
keywords: tablo
Czech name: Abiturienti C.K. reálky - 1915 - 11 učitelů + 27 studentů, rámeček
1915
keywords: tablo
Czech name: Tablo - A.G.T 1917 - 10 učitelů, logo, 22 studentů (10 v uniformě)
keywords: tablo
Czech name: Tablo - "A.R.T" 1914-1915, pohled na město, pohled na průčelí Reálky Tábor - 12 učitelů, 22 studentů, papírový rámeček
1915
tablo - secesní ozdoba, 23 poprsí (in Czech), keywords: group Tablo: Komenský na slavnostně zdob. sloupu - mužská postava s dítětem, květinová výzdoba - 45 portrétů (in Czech), keywords: tablo
keywords: group
Czech name: tablo - secesní ozdoba, 23 poprsí
keywords: tablo
Czech name: "CBO" 1907 - Tablo 33 poprsí
1907
keywords: tablo
Czech name: "Abiturienti C.K. Vyš. gymnásia v Pelhřimově", 1912, 21 poprsí, logo ateliéru Pelhřimov
1912
keywords: tablo
Czech name: Tablo: Komenský na slavnostně zdob. sloupu - mužská postava s dítětem, květinová výzdoba - 45 portrétů
1901
Soběslav - Tablo - 1914,39 portrétů, logo (in Czech), keywords: tablo Tablo, rámeček - rostlinný  motiv, 1904, VII.G. 40 portrétů (in Czech), keywords: tablo Tablo: 1983 - 1895 - oválné rámečky, 38 poprsí (in Czech), keywords: tablo Tablo
keywords: tablo
Czech name: Soběslav - Tablo - 1914,39 portrétů, logo
1914
keywords: tablo
Czech name: Tablo, rámeček - rostlinný motiv, 1904, VII.G. 40 portrétů
1904
keywords: tablo
Czech name: Tablo: 1983 - 1895 - oválné rámečky, 38 poprsí
1895
keywords: tablo
Czech name: Tablo "A.U.Ú.S 1918" - abiturienti - 30 poprsí, logo
1918
Tablo - abiturienti 1900 - 32 obrázků, logo (in Czech), keywords: tablo  Tablo Abiturienti c.k. gymn. Pelhřiov - 1906/07 - květ. výzdoba, 29 poprsí, logo ateliéru Pelhřimov, plíseň (in Czech), keywords: tablo Tablo - uprostřed postavy: Fortuna + Spravedlnost a postavy (děti + klečící postava), učitel + 42 studentů se jménem v dolní částo portrtrétu logo (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo
Czech name: Tablo - abiturienti 1900 - 32 obrázků, logo
1900
keywords: tablo
Czech name: Tablo "A.T.R 1919-1920" - rámeček, 50 poprsí
1920
keywords: tablo
Czech name: Abiturienti c.k. gymn. Pelhřiov - 1906/07 - květ. výzdoba, 29 poprsí, logo ateliéru Pelhřimov, plíseň
1907
keywords: tablo
Czech name: Tablo - uprostřed postavy: Fortuna + Spravedlnost a postavy (děti + klečící postava), učitel + 42 studentů se jménem v dolní částo portrtrétu logo
AGT 1916 - tablo - 13 mužů + 25 studentů (z toho 4 ženy) (in Czech), keywords: tablo Absolventi Vyš. zem. Hosp. ústavu v Táboře 1901 (30 poprsí, květinová a rostlinná výzdoba), na každém portrétu dole logo (in Czech), keywords: tablo VII Reálka v Táboře, 1914, 11 prof. 27 studentů, 2 ženy, průčelí budovy ulomen růžek (in Czech), keywords: tablo Tablo se jmenovkami (12 poprsí) - Guttmann, Rudolf, Ctibor, Cikhart, Setunský, Kotrbelec, Krch, Tvrzník, Zeiss, Guttmann, Zeman, Marek (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo
Czech name: AGT 1916 - tablo - 13 mužů + 25 studentů (z toho 4 ženy)
keywords: tablo
Czech name: Absolventi Vyš. zem. Hosp. ústavu v Táboře 1901 (30 poprsí, květinová a rostlinná výzdoba), na každém portrétu dole logo
1901
keywords: tablo
Czech name: VII Reálka v Táboře, 1914, 11 prof. 27 studentů, 2 ženy, průčelí budovy ulomen růžek
1914
keywords: tablo
Czech name: Tablo se jmenovkami (12 poprsí) - Guttmann, Rudolf, Ctibor, Cikhart, Setunský, Kotrbelec, Krch, Tvrzník, Zeiss, Guttmann, Zeman, Marek
Ženská škola průmyslová v Táboře, 1910-1911, 28 poprsí (logo) (in Czech), keywords: tablo Tablo - Posadovský, Glanz, Kučera, Kos, Koloc,Wurm (in Czech), keywords: tablo A.G.P. - 15 poprsí, 1913, (logo) (in Czech), keywords: tablo Tablo - VII. Reálka Tábor, 1913, čelní foto budovy, 9 starších mužů, 4 dívky, 26 chlapců (rámeček) (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo
Czech name: Ženská škola průmyslová v Táboře, 1910-1911, 28 poprsí (logo)
1911
keywords: tablo
Czech name: Tablo - Posadovský, Glanz, Kučera, Kos, Koloc,Wurm
keywords: tablo
Czech name: A.G.P. - 15 poprsí, 1913, (logo)
1913
keywords: tablo
Czech name: Tablo - VII. Reálka Tábor, 1913, čelní foto budovy, 9 starších mužů, 4 dívky, 26 chlapců (rámeček)
1913
Tablo - výzdoba růž, J. A. Komenský na podstavci, 1901, (loga: K. Košta, Kolář, Soběslav) (in Czech), keywords: tablo Tablo - abiturienti c.k. vyš. gymnasium Pelhřimov, 1911, 11 prof. 11 stud (in Czech), keywords: tablo První absolventky kursu pro vychovatelky v Táboře 1909-1910, prasklé sklo (in Czech), keywords: tablo Abiturienti c.k. vyš. reálky v Táboře 1910-1911, 42 poprsí (logo) (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo
Czech name: Tablo - výzdoba růž, J. A. Komenský na podstavci, 1901, (loga: K. Košta, Kolář, Soběslav)
1901
keywords: tablo
Czech name: Tablo - abiturienti c.k. vyš. gymnasium Pelhřimov, 1911, 11 prof. 11 stud
1911
keywords: tablo
Czech name: První absolventky kursu pro vychovatelky v Táboře 1909-1910, prasklé sklo
1910
keywords: tablo
Czech name: Abiturienti c.k. vyš. reálky v Táboře 1910-1911, 42 poprsí (logo)
1911
neznámé školy, 1907 (logo ateliéru) (in Czech), keywords: tablo První absolventky pokračovacího kursu pro ženské ruční práce v Táboře, 1909, 35 postav, žlutá deska, poškozená (in Czech), keywords: tablo c.k. Reálka Tábor, VII.B. 1909-1910. (logo), ulomen levý roh (in Czech), keywords: tablo abiturienti c.k. gymnasia v Pelhřimově, 1909, 23 poprsí (logo), prasklá deska (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo
Czech name: neznámé školy, 1907 (logo ateliéru)
1907
keywords: tablo
Czech name: První absolventky pokračovacího kursu pro ženské ruční práce v Táboře, 1909, 35 postav, žlutá deska, poškozená
1909
keywords: tablo
Czech name: c.k. Reálka Tábor, VII.B. 1909-1910. (logo), ulomen levý roh
1910
keywords: tablo
Czech name: abiturienti c.k. gymnasia v Pelhřimově, 1909, 23 poprsí (logo), prasklá deska
1909
abiturienti c.k. vyš. gymnasia v Pelhřimově, 1907-1908, 30 poprsí (logo (in Czech), keywords: tablo Spolek divadelních ochotníků Žirovnice, 1894-1908, 45 poprsí (logo) (in Czech), keywords: tablo Spolek Svíčka (in Czech), keywords: tablo Ředitelství a správní výbor záložny v Žirovnici, 1909, jmenovky, čelní pohled na budovu (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo
Czech name: abiturienti c.k. vyš. gymnasia v Pelhřimově, 1907-1908, 30 poprsí (logo
1908
keywords: tablo
Czech name: Spolek divadelních ochotníků Žirovnice, 1894-1908, 45 poprsí (logo)
keywords: tablo
Czech name: Spolek Svíčka
1910
keywords: tablo
Czech name: Ředitelství a správní výbor záložny v Žirovnici, 1909, jmenovky, čelní pohled na budovu
VII.g 1910 Pelhřimov, 18 poprsí (in Czech), keywords: tablo Tablo - abiturienti gymnasia v Táboře, 1883 s profesorem Meisnarem.  (in Czech), keywords: group Tablo - abiturienti (vyš. hosp. školy?) 1883/4, symboly zeměď. Výroby, stroje a nářadí, (in Czech), keywords: group Tablo - muži (anonymní) (in Czech), keywords: group
keywords: tablo
Czech name: VII.g 1910 Pelhřimov, 18 poprsí
1910
keywords: group
Czech name: Tablo - abiturienti gymnasia v Táboře, 1883 s profesorem Meisnarem.
1883
keywords: group
Czech name: Tablo - abiturienti (vyš. hosp. školy?) 1883/4, symboly zeměď. Výroby, stroje a nářadí,
1884
keywords: group
Czech name: Tablo - muži (anonymní)
Tablo - první posluchači zem. Střední hospodářské školy v Tábřa 1920 (in Czech), keywords: group Tablo - 23 mužů 1912 (in Czech), keywords: group A.G.T. 1912 - 29 mužů (in Czech), keywords: group VII. Reálka Tábor, 1912, 32 mužů (logo) (in Czech), keywords: group
keywords: group
Czech name: Tablo - první posluchači zem. Střední hospodářské školy v Tábřa 1920
1920
keywords: group
Czech name: Tablo - 23 mužů 1912
1912
keywords: group
Czech name: A.G.T. 1912 - 29 mužů
1912
keywords: group
Czech name: VII. Reálka Tábor, 1912, 32 mužů (logo)
1912
Tablo hospodářských posluchačů - 1889 (in Czech), keywords: Tábor učitelský ústav Soběslav 1902, poprsí se jmény (in Czech), keywords: Tábor Abiturienti vyš. Zem. hosp. ústavu 1890-1892 - 37 poprsí (in Czech), keywords: Tábor Abiturienti vyš. Zem. hosp. ústavu 1887-1889 (in Czech), keywords: Tábor
keywords: Tábor
Czech name: Tablo hospodářských posluchačů - 1889
1889
keywords: Tábor
Czech name: učitelský ústav Soběslav 1902, poprsí se jmény
keywords: Tábor
Czech name: Abiturienti vyš. Zem. hosp. ústavu 1890-1892 - 37 poprsí
1892
keywords: Tábor
Czech name: Abiturienti vyš. Zem. hosp. ústavu 1887-1889
1889
Abiturienti Reálného gymnasia v Táboře 1888 (in Czech), keywords: Tábor Pelhřimov - C. K. vyš. gymnasia 1906/07 (in Czech), keywords: Tábor abiturienti  1900 (in Czech), keywords: Tábor absolventi zem. Vyš hospod. ústavu 1897 (in Czech), keywords: Tábor
keywords: Tábor
Czech name: Abiturienti Reálného gymnasia v Táboře 1888
keywords: Tábor
Czech name: Pelhřimov - C. K. vyš. gymnasia 1906/07
1907
keywords: Tábor
Czech name: abiturienti 1900
1900
keywords: Tábor
Czech name: absolventi zem. Vyš hospod. ústavu 1897
, keywords: Tábor 16 poprsí - muži (in Czech), keywords: Tábor 1907-1908 - vedle poprsí studentů a profesorou jsou ve spodní části 2 pohledy na Tábor ,  (in Czech), keywords: Tábor Tablo: Svému zasloužílému starostovi věnuje okresní zastupitelstvo (in Czech), keywords: tablo
keywords: Táborkeywords: Tábor
Czech name: 16 poprsí - muži
keywords: Tábor
Czech name: 1907-1908 - vedle poprsí studentů a profesorou jsou ve spodní části 2 pohledy na Tábor ,
1908
keywords: tablo
Czech name: Tablo: Svému zasloužílému starostovi věnuje okresní zastupitelstvo
1907
1875 - Tábor - 1900 (in Czech), keywords: tablo Tablo - Výbor prvního spolku vysloužilců 20.8. 1906 (12 mužů) (in Czech), keywords: tablo tablo (in Czech), keywords: tablo gymnázium (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo
Czech name: 1875 - Tábor - 1900
1900
keywords: tablo
Czech name: Tablo - Výbor prvního spolku vysloužilců 20.8. 1906 (12 mužů)
1906
keywords: tablo
Czech name: tablo
1902
keywords: tablo
Czech name: gymnázium
1919
gymnázium (in Czech), keywords: tablo  gymnázium (in Czech), keywords: tablo zimní hospodářská škola v Táboře (in Czech), keywords: tablo Pelhřimov gymnázium (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo
Czech name: gymnázium
1920
keywords: tablo
Czech name: gymnázium
1920
keywords: tablo
Czech name: zimní hospodářská škola v Táboře
1919
keywords: tablo
Czech name: Pelhřimov gymnázium
1922
gymnázium Pelhřimov (in Czech), keywords: tablo gymnázium Pelhřimov (in Czech), keywords: tablo abiturienti gymnázia Pelhřimov (in Czech), keywords: gymnasium tablo (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo
Czech name: gymnázium Pelhřimov
1923
keywords: tablo
Czech name: gymnázium Pelhřimov
keywords: gymnasium
Czech name: abiturienti gymnázia Pelhřimov
keywords: tablo
Czech name: tablo
tablo (in Czech), keywords: tablo tablo, abiturienti zemské vyšší hospodářské školy v Táboře (in Czech), keywords: tablo, Agriculture school tablo, představenstvo, dozorčí rada a úřednictvo rolnického družstva v Pelhřimově (in Czech), keywords: tablo, rolnické družstvo, Pelhřimov tablo abiturientů st. učitelského ústavu v Soběslavi (in Czech), keywords: tablo, Státní učitelský ústav, Soběslav
keywords: tablo
Czech name: tablo
keywords: tablo, Agriculture school
Czech name: tablo, abiturienti zemské vyšší hospodářské školy v Táboře
keywords: tablo, rolnické družstvo, Pelhřimov
Czech name: tablo, představenstvo, dozorčí rada a úřednictvo rolnického družstva v Pelhřimově
1926
keywords: tablo, Státní učitelský ústav, Soběslav
Czech name: tablo abiturientů st. učitelského ústavu v Soběslavi
1924
tablo ART (in Czech), keywords: tablo tablo ATG (in Czech), keywords: tablo tablo,Večerní obchodní škola (in Czech), keywords: tablo, school Portréty profesorů, Křížek (in Czech), keywords: portrait, gymnasium, Křížek
keywords: tablo
Czech name: tablo ART
1924
keywords: tablo
Czech name: tablo ATG
1924
keywords: tablo, school
Czech name: tablo,Večerní obchodní škola
1924
keywords: portrait, gymnasium, Křížek
Czech name: Portréty profesorů, Křížek
Tablo abiturienti Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře (in Czech), keywords: tablo, zemědělská škola Tablo abiturienti St. učitelského ústavu v Soběslavi (in Czech), keywords: tablo, Učitelský ústav, Soběslav Tablo abiturienti st. real. gymnasia v Pelhřimově (in Czech), keywords: tablo, gymnasium, Pelhřimov Tablo 27.12. 1854-1924 (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo, zemědělská škola
Czech name: Tablo abiturienti Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře
1924
keywords: tablo, Učitelský ústav, Soběslav
Czech name: Tablo abiturienti St. učitelského ústavu v Soběslavi
1924
keywords: tablo, gymnasium, Pelhřimov
Czech name: Tablo abiturienti st. real. gymnasia v Pelhřimově
1924
keywords: tablo
Czech name: Tablo 27.12. 1854-1924
1924
Tablo ATR (in Czech), keywords: tablo Tablo, první abiturienti Zemské vyšší  školy hospodářské v Táboře (in Czech), keywords: tablo, zemědělská škola Tablo (in Czech), keywords: tablo Tablo 27.12. 1854-1924 (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo
Czech name: Tablo ATR
1925
keywords: tablo, zemědělská škola
Czech name: Tablo, první abiturienti Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře
1923
keywords: tablo
Czech name: Tablo
keywords: tablo
Czech name: Tablo 27.12. 1854-1924
1924
Tablo, členové výboru spořitelny města Tábora (in Czech), keywords: tablo, savings-bank Pelhřimov, skupina A.G.P. (in Czech), keywords: group, Pelhřimov Tablo řecko-římského zápasu (in Czech), keywords: reproduction, tablo Tablo řecko-římského zápasu - vítěz celostátní soutěže (in Czech), keywords: tablo
keywords: tablo, savings-bank
Czech name: Tablo, členové výboru spořitelny města Tábora
keywords: group, Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov, skupina A.G.P.
1917
keywords: reproduction, tablo
Czech name: Tablo řecko-římského zápasu
keywords: tablo
Czech name: Tablo řecko-římského zápasu - vítěz celostátní soutěže
1929
60 narozeniny,Matoušek? (in Czech), keywords: tablo Tablo 1884, reprodukce (in Czech), keywords: tabor Tablo (in Czech), keywords: tablo Divadelní ochotníci města Tábora 1869 (in Czech), keywords: group, tablo, theatre, amateur actors
keywords: tablo
Czech name: 60 narozeniny,Matoušek?
1924
keywords: tabor
Czech name: Tablo 1884, reprodukce
1884
keywords: tablo
Czech name: Tablo
1924
keywords: group, tablo, theatre, amateur actors
Czech name: Divadelní ochotníci města Tábora 1869
1869
tablo  I gym.Praha XII Slovenská (in Czech), keywords: Prague, výstaviště, válka Československá akademie obchodní Praha Reslova 8 (in Czech), keywords: Prague, výstaviště, válka Československá akademie obchodní Praha Reslova 8 (in Czech), keywords: Prague, výstaviště, válka Československá akademie obchodní Praha Reslova 8 (in Czech), keywords: Prague, výstaviště, válka
keywords: Prague, výstaviště, válka
Czech name: tablo I gym.Praha XII Slovenská
1940
keywords: Prague, výstaviště, válka
Czech name: Československá akademie obchodní Praha Reslova 8
1940
keywords: Prague, výstaviště, válka
Czech name: Československá akademie obchodní Praha Reslova 8
1940
keywords: Prague, výstaviště, válka
Czech name: Československá akademie obchodní Praha Reslova 8
1940
tablo VIII B.G.Londýnská (in Czech), keywords: Prague, výstaviště, válka tablo VIII B.G.Londýnská (in Czech), keywords: Prague, výstaviště, válka Praha,výstaviště (in Czech), keywords: Prague, výstaviště, válka tablo I gym. .Praha XII Slovenská (in Czech), keywords: Prague, výstaviště, válka
keywords: Prague, výstaviště, válka
Czech name: tablo VIII B.G.Londýnská
1940
keywords: Prague, výstaviště, válka
Czech name: tablo VIII B.G.Londýnská
1940
keywords: Prague, výstaviště, válka
Czech name: Praha,výstaviště
keywords: Prague, výstaviště, válka
Czech name: tablo I gym. .Praha XII Slovenská
tablo I gym.Praha XII Slovenská (in Czech), keywords: Prague, výstaviště, válka Pelhřimov (in Czech), keywords: Pelhřimov
keywords: Prague, výstaviště, válka
Czech name: tablo I gym.Praha XII Slovenská
keywords: Pelhřimov
Czech name: Pelhřimov
1905
 

As at 2022-01-16 the Šechtl & Voseček digital archive currently contains 34168 records.

Unfortunately, we are unable to deliver a full English-language version of the archive at the moment, but we hope that we have translated enough of the captions to make the archive useful for English-speaking visitors. There is also a more complete Czech version of the page (click on Czech flag on the top of page). Depending on the preferred language configuration of your Internet browser, the Czech language version might appear as default.

Please Email us if you have any additional information about any of the photographs, or if you are interested in copying, or in any other way using, any of these photographs. The photographs are protected by copyright of Marie Michaela Šechtlová.