Autochrom Vladimíra Jindřicha Bufky

“ — Desátá výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.

 
Vladimír Jindřich Bufka (1887 – 1916)

Mezi průkopníky českého Autochromu patřili nejen fotografové ale i umělci, nadšení fotoamatéři a vědci. Po teoretické a umělecké stránce se Autochromu v Čechách věnoval Vladimír Jindřich Bufka (1887 – 1916), jeden z nejvýznamnějších českých fotografů piktorialismu. Techniku Autochromu studoval přímo u výrobce v Lyonu. V říjnu roku 1909 uspořádal v Praze přednášku o Autochromech spojenou s jejich projekcí, pravděpodobně první u nás. O rok později shrnul své poznatky v publikaci “O fotografování v barvách pomocí desky Autochromové” v roce 1910. Jeho Autochromy se bohužel až na jednu výjimkou nedochovaly.

Portrét matky


Autochrome 19×16 cm,

Vlastník originálu: Další využití digitální reprodukce je možné jen s písemným souhlasem vlastníka fotografie