"Elinka"

V roce 1896 převzal sněm Království českého záruku za stavbu místní dráhy Tábor-Bechyně. Ta se zásluhou F. Křižíka v r. 1903 stala první elektrifikovanou dráhou v Rakousku-Uhersku. Na snímku je zachycen úsek budoucího přemostění Lužnice v Táboře.

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013