Historické jádro Tábora

Zástavba "starého města" při pohledu z hradní věže Kotnova. Nahoře v zákrytu za sebou dvě dominanty táborského náměstí - radniční věž děkanského kostela. Zcela vpravo je dobře patrná budova synagogy postavená v letech 1883-1885 podlé plánů pražského stavitele Josefa V. Staňka (zbourána v r. 1977).

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013