Nejstarší umělá vodní nádrž

Údolní nádrž Jordán, založená v r. 1492 k zásobování Tábora vodou, je svojí plochou 52 HA a dálkou až 3 kb dodnes impozantním krajinotvorným prvkem na východním předpolí historického jádra města.

Největším rybníkem jest Jordán. Posledně byl loven asi v roce 1830. Vylovené ryby měly prodány býti do Prahy. Při lovu tomto stala se tato příhoda. Když se započalo, ozval se pojednou ze zástupu četných diváků mocný hlas: „Lidičky, proč pak si necháte ryby odvážet, vždyť patří Vám.“ Na povel ten vrhnul se lid na loviště a co který mohl, uchvátil a odnesl. V každém skoro domě bylo v den ten ryb dost. Vozy přípravené k transportu ryb do Prahy odejely prázdné.

— Týdeník Tábor