C. K. Reálka

Ve školním roce 1900/1901 byla zahájena výuka na táborské reálce. V roce 1906 dostala novou budovu se symbolickými mozaikami vlastivědy a stavebnictví.

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013