C. K. Reálka

Ve školním roce 1900/1901 byla zahájena výuka na táborské reálce. V roce 1906 dostala novou budovu se symbolickými mozaikami vlastivědy a stavebnictví.