Renesance v Táboře

Průčelí Stárkova domu v Pražské ulici patří k nejkrásnějším dokladům táborské městské architektury 16. století. Zbytky středověkých fresek byly překryty převážně sgrafitovými omítkami; v duchu renesance se měnil i figurální obsah výzdoby.

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013