Tradiční řemesla

Na převážně zemědělském Táborsku patřili řezníci k hojně zastoupeným řemeslníkům, již c roce 1875 jich 29 působilo v samotném Táboře, kde později vznikly veřejné jatky Společenstva řezníků a uzenářů.