Květen: Interiér Masarykova domova, po roce 1923

Masarykův domov pro učně a studenty byl postaven v roce 1923 a nachází se nad Jordánem ve Smetanově ulici. Na zdi budovy jsou zasazeny dvě bronzové desky s reliéfy zobrazujícími Petra Chelčického a Jana Žižku od chýnovského rodáka, sochařského mistra, Františka Bílka.