Září: Pohled z Dlouhé ulice na Děkanský chrám, 1920

Severní fronta Děkanského chrámu s obloučkovými renezančními štíty z doby po roce 1559. Vpravo děkanství, vlevo domy čp. 300–302 v prosté vnější úpravě z konce 18. století. Před domem čp. 300 je kašna, pravděpodobně z druhé poloviny 19. století.

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013