Říjen: Špitální náměstí, 1929–1931

Na náměstí je bývalá špitální kaple z roku 1690, původně zasvěcená sv. Alžbětě. S přiléhajícím domem čp. 285, bývalým chudobincem, tvoří stavební celek. Po přestavbě byla kaple v roce 1946 vysvěcena na Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže.

Domácí stránka | Galerie
<^>

Napište nám pro informace o autorských právech, pokud máte zájem o kopie.

Last updated by: Jan Hubicka (honza@sechtl-vosecek.ucw.cz), 29-01-2013