Kalendár Tábora pro rok 2011

Fotografie z kalendáře muzea Šechtl Voseček pro rok 2011.

Titul Leden Únor

Březen Duben Květen

Ćerven Červenec Srpen

Září Říjen Listopad

Prosinec