Digital archive of Studios

České Budějovice

Š&V Digital Archive Cities and villages České Budějovice

Print company in České Budějovice (18)
Koldům Zvon (23)
Hospital probably in České Budějovice (3)
@Exhibition in České Budějovice, Wet process negatives, probably 1884
@Josef Šechtl plays tennis in České Budějovice, after 1939, 35mm film

České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek

České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice 23. - České Budějovice, krajina za (in Czech), keywords: letecký snímek 23. - České Budějovice, krajina za (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
1966
keywords: letecký snímek
Czech name: 23. - České Budějovice, krajina za
keywords: letecký snímek
Czech name: 23. - České Budějovice, krajina za
23. - České Budějovice, krajina za (in Czech), keywords: letecký snímek 23. - České Budějovice, krajina za (in Czech), keywords: letecký snímek 23. - České Budějovice, krajina za (in Czech), keywords: letecký snímek 23. - České Budějovice, krajina za (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: letecký snímek
Czech name: 23. - České Budějovice, krajina za
keywords: letecký snímek
Czech name: 23. - České Budějovice, krajina za
keywords: letecký snímek
Czech name: 23. - České Budějovice, krajina za
keywords: letecký snímek
Czech name: 23. - České Budějovice, krajina za
České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice a Hluboká (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice Letní plovárna u Vltavy (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice Jiráskův jez , vzadu letní plovárna,CB (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice a Hluboká
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice Letní plovárna u Vltavy
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice Jiráskův jez , vzadu letní plovárna,CB
České Budějovice Pohled na CB od západu přes Sokolský ostrov (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice pohled na centrum CB přes Sokolský
ostrov (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice Jiráskův jez, České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice Pohled na Pražské předměstí CB od severu (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice Pohled na CB od západu přes Sokolský ostrov
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice pohled na centrum CB přes Sokolský ostrov
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice Jiráskův jez, České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice Pohled na Pražské předměstí CB od severu

Pohled na Pražské předměstí CB od severozápadu (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice a Hluboká (in Czech), keywords: letecký snímek Výstaviště ČB focené od Jihočeské chalupy přes hlavní bránu, Husovu třídu, Kaufland směrem k městu (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: letecký snímek
Czech name: Pohled na Pražské předměstí CB od severozápadu
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice a Hluboká
keywords: letecký snímek
Czech name: Výstaviště ČB focené od Jihočeské chalupy přes hlavní bránu, Husovu třídu, Kaufland směrem k městu
České Budějovice a Hluboká (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice Sokolovna ČB a letní plovárna, ještě bez kryté plovárny: (in Czech), keywords: letecký snímek Český Krumlov (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice a Hluboká
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice Sokolovna ČB a letní plovárna, ještě bez kryté plovárny:
keywords: letecký snímek
Czech name: Český Krumlov
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice, (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice,
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
České Budějovice (in Czech), keywords: Tábor, letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: Tábor, letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: Tábor, letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: Tábor, letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: Tábor, letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: Tábor, letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
České Budějovice, podexponováno (in Czech), keywords: Tábor, letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice, podexponováno (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: Tábor, letecký snímek
Czech name: České Budějovice, podexponováno
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice, podexponováno
České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice, letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice, letecký snímek České Budějovice, kostel Obětování Panny Marie (in Czech), keywords: Jižní Čechy panelová výstavba na Lidické třídě v Českých Budějovicích, někdy dříve se této části panelové výstavby říkalo podle zaniklého hostince Modrá hvězda (in Czech), keywords: Jižní Čechy
keywords: České Budějovice, letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice, letecký snímek
Czech name: České Budějovice
keywords: Jižní Čechy
Czech name: České Budějovice, kostel Obětování Panny Marie
keywords: Jižní Čechy
Czech name: panelová výstavba na Lidické třídě v Českých Budějovicích, někdy dříve se této části panelové výstavby říkalo podle zaniklého hostince Modrá hvězda
J panelák na Lidické o několik set metrů dále, při náměstí Jiřího z Poděbrad (in Czech), keywords: Jižní Čechy sídliště C.Budějovice,Lidická (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture
keywords: Jižní Čechy
Czech name: J panelák na Lidické o několik set metrů dále, při náměstí Jiřího z Poděbrad
keywords: architecture
Czech name: sídliště C.Budějovice,Lidická
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture trolejbus,  České Budějovice-nám.Jiřího z Poděbrad (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
keywords: architecture
Czech name: trolejbus, České Budějovice-nám.Jiřího z Poděbrad
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská (in Czech), keywords: architecture Lidická, Roudenská, autobus (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, drogerie (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská
keywords: architecture
Czech name: Lidická, Roudenská, autobus
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, drogerie
České Budějovice (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, textil (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, textil
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, textil (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, textil
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
České Budějovice, drogerie (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště Lidická (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, Textil (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, stavba, Lidická tř. (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, drogerie
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště Lidická
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, Textil
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, stavba, Lidická tř.
České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, pohled z balkonu paneláku č.p.80 na roh Lidické a
L.M.Pařízka (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, prodejna (in Czech), keywords: architecture České Budějovice (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, pohled z balkonu paneláku č.p.80 na roh Lidické a L.M.Pařízka
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, prodejna
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice
České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture, car, trolejbus České Budějovice, sídliště, CB-ul. L.M.Pařízka, tehdejší Budovatelská ulice (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture, car
keywords: architecture, car, trolejbus
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště, CB-ul. L.M.Pařízka, tehdejší Budovatelská ulice
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture, car
Czech name: České Budějovice, sídliště
České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice (in Czech), keywords: architecture, child
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture, child
Czech name: České Budějovice
České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture, car České Budějovice (in Czech), keywords: architecture, child České Budějovice (in Czech), keywords: architecture, child České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture, car
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture, child
Czech name: České Budějovice
keywords: architecture, child
Czech name: České Budějovice
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
České Budějovice, sídliště (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, bufet, kavárna, Lidická (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, trolejbus (in Czech), keywords: architecture České Budějovice, sídliště,  panelák na Lidické mezi ulicemi L.M.Pařízka a
Heydukova (in Czech), keywords: architecture
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, bufet, kavárna, Lidická
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, trolejbus
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, sídliště, panelák na Lidické mezi ulicemi L.M.Pařízka a Heydukova
České Budějovice, drogerie, textil, roh Lidické a L.M.Pařízka (in Czech), keywords: architecture Dimitrovův most (in Czech), keywords: architecture Nemocnice (in Czech), keywords: architecture Lidická třída (in Czech), keywords: sídliště
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice, drogerie, textil, roh Lidické a L.M.Pařízka
keywords: architecture
Czech name: Dimitrovův most
keywords: architecture
Czech name: Nemocnice
keywords: sídliště
Czech name: Lidická třída
České Budějovice (in Czech), keywords: Jižní Čechy České Budějovice (in Czech), keywords: Jižní Čechy České Budějovice nebo Soběslav (in Czech), keywords: Jižní Čechy interiér restaurace, Masné krámy (in Czech), keywords: architecture
keywords: Jižní Čechy
Czech name: České Budějovice
keywords: Jižní Čechy
Czech name: České Budějovice
keywords: Jižní Čechy
Czech name: České Budějovice nebo Soběslav
keywords: architecture
Czech name: interiér restaurace, Masné krámy
Česká Budějovice (in Czech), keywords: architecture Perla České Budějovice (in Czech), keywords: architecture České Budějovice (in Czech), keywords: architecture veduta České Budějovice (in Czech), keywords: Jižní Čechy,
keywords: architecture
Czech name: Česká Budějovice
keywords: architecture
Czech name: Perla České Budějovice
keywords: architecture
Czech name: České Budějovice
keywords: Jižní Čechy,
Czech name: veduta České Budějovice
veduta České Budějovice (in Czech), keywords: Jižní Čechy, veduta Johan Willenberg Budweis in jahre 1602 (in Czech), keywords: Jižní Čechy, veduta České Budějovice (in Czech), keywords: Jižní Čechy, Budějovice veduta (in Czech), keywords: Jižní Čechy,
keywords: Jižní Čechy,
Czech name: veduta České Budějovice
keywords: Jižní Čechy,
Czech name: veduta Johan Willenberg Budweis in jahre 1602
keywords: Jižní Čechy,
Czech name: veduta České Budějovice
keywords: Jižní Čechy,
Czech name: Budějovice veduta
České Budějovice (in Czech), keywords: Jižní Čechy pohled z věže (in Czech), keywords: square náměstí (in Czech), keywords: České Budějovice České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice
keywords: Jižní Čechy
Czech name: České Budějovice
1963
keywords: square
Czech name: pohled z věže
keywords: České Budějovice
Czech name: náměstí
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
České Budějovice, bývalý dominikánský klášter (in Czech), keywords: křížová chodba České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice, Vltava České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice
keywords: křížová chodba
Czech name: České Budějovice, bývalý dominikánský klášter
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice, Vltava
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice České Budějovice,náměstí (in Czech), keywords: České Budějovice Budvar (in Czech), keywords: České Budějovice, square
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice,náměstí
keywords: České Budějovice, square
Czech name: Budvar
polo (in Czech), keywords: horse sídliště Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice Na kašně (in Czech), keywords: České Budějovice České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice
keywords: horse
Czech name: polo
keywords: České Budějovice
Czech name: sídliště Budějovice
keywords: České Budějovice
Czech name: Na kašně
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
České Budějovice (in Czech), keywords: České Budějovice Letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek Letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: letecký snímek České Budějovice (in Czech), keywords: helikoptéra
keywords: České Budějovice
Czech name: České Budějovice
keywords: letecký snímek
Czech name: Letecký snímek České Budějovice
1966
keywords: letecký snímek
Czech name: Letecký snímek České Budějovice
1966
keywords: helikoptéra
Czech name: České Budějovice
České Budějovice, podexponováno (in Czech), keywords: Tábor, letecký snímek České Budějovice, podexponováno (in Czech), keywords: letecký snímek
keywords: Tábor, letecký snímek
Czech name: České Budějovice, podexponováno
keywords: letecký snímek
Czech name: České Budějovice, podexponováno
 

As at 2020-05-25 the Šechtl & Voseček digital archive currently contains 34152 records.

Unfortunately, we are unable to deliver a full English-language version of the archive at the moment, but we hope that we have translated enough of the captions to make the archive useful for English-speaking visitors. There is also a more complete Czech version of the page (click on Czech flag on the top of page). Depending on the preferred language configuration of your Internet browser, the Czech language version might appear as default.

Please Email us if you have any additional information about any of the photographs, or if you are interested in copying, or in any other way using, any of these photographs. The photographs are protected by copyright of Marie Michaela Šechtlová.