Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: The historic centre of Tábor