Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: The river Lužnice as romantic locality