Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: Bakery in koželuh street