Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: The main street