Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: April - Jan Žižka z Trocnova square 1929

From callendary "Tábor 2006" published by Šechtl and Voseček museum