Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: View of Tábor from Čelkovice with Anna Šechtlová

From callendary "Tábor 2006" published by Šechtl and Voseček museum