Ignác Šechtl and Josef Jindřich Šechtl: January - Beneš' mill

From callendary "Tábor 2006" published by Šechtl and Voseček museum