Gerhard Herzberg (1904 – 1999)

“ — 20. výstava Muzea fotografie Šechtl a Voseček on-line.

 

„Průžez kosticí v polarizovaném světle“.


Afgacolor 8,2 × 10,2 cm,

Tato nádherná mikroskopická abstrakce je podepsaná „Herzberg and Wills“. Gerhard Herzberg byl držitelem Nobelovy ceny za chemii z roku 1971, za přínos v oboru atomové a molekulární spektroskopie. „Wills“ pravděpodobně odkazuje na labolatoř H.H. Wills Physics Laboratory university v Bristolu, kde Herzberg rok působil. Pak se vrátil do Německa, odkud musel v roce 1935 uprchnout. Stal se profesorem na univerzitě Saskatchewan ve městě Saskatoon v Kanadě. V letech 1945 až 1948 byl profesorem spektroskopie na Yerkesově hvězdárně na univerzitě v Chicagu. V roce 1948 se vrátil do Kanady.

Vlastník originálu: Další využití digitální reprodukce je možné jen s písemným souhlasem vlastníka fotografie

„Krystal Sulfolanu v polarizovaném světle“.


Finlay Colour 8,2 × 10,2 cm,

Tato mikroskopická abstrakce zdánlivě připomíná umělecká díla „psychedelické“ éry, kompaktní disk (CD) nebo třeba scénu z filmu 2001: Vesmírná odysea. Mozaiková textura materiálu Finlay Colour přispívá k mystické atmosféře této fotografie.

Vlastník originálu: Další využití digitální reprodukce je možné jen s písemným souhlasem vlastníka fotografie
Autor: